saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Traducció Professional Anglès-Espanyol

Màster universitari en Traducció Professional Anglès-Espanyol - 8a edició

Màster universitari en Traducció Professional Anglès-Espanyol

Informació acadèmica

Pràctiques externes

Les pràctiques externes son una part obligatòria del màster. Estan dissenyades per tal de proporcionar a l'estudiant l'experiència del món real en una empresa que tingui un enfocament lingüístic o un servei institucional on poder aplicar i ampliar les habilitats apreses.

Les pràctiques tenen lloc durant el segon semestre i tenen una durada variable. En total, cada estudiant ha de completar unes pràctiques de 60 hores.

Tenim acords de pràctiques amb empreses de traducció de Tarragona, Reus i Barcelona i amb els diversos serveis universitaris que requereixen experiència en llengües estrangeres. En principi, es tracta d'una feina no remunerada on l'estudiant rep els comentaris i les observacions de qui els ocupa.

També s'anima els estudiants a buscar pràctiques en empreses fora d'Espanya, però han d'assegurar que es firmin tots els acords pertinents abans que comenci el període de pràctiques. Anteriorment, hem signat acords amb empreses de traducció del Regne Unit, l' Índia i Alemanya.

Treball final de màster

Convocatòria única al mes de juny

Guia de l’assignatura de TFM de la Facultat de Lletres.

Mobilitat

Opcional. Consulta els convenis de mobilitat d'aquest màster.

Qualitat

Doctorats relacionats