saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Traducció Professional Anglès-Espanyol

Màster universitari en Traducció Professional Anglès-Espanyol - 9a edició

Admissió

Aquest Màster s’adreça a traductors i escriptors que treballen en espanyol i anglès, així com becaris, professorat i, en general, a qualsevol titulat universitari en grau o llicenciatura de Filologia Anglesa, Filologia Hispànica, Traducció i Interpretació, Lingüística o, també, Economia, Enginyers Superiors i Diplomats i Enginyers Tècnics en àmbits afins que vulguin especialitzar-se en aquest camp.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, aquest màster requereix que presentis el certificat C1 en anglès i en espanyol d'acord amb el MCER o competència nativa en les dues llengües.

Opcionalment, també pots presentar l’acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster (cursos, seminaris o altres activitats de formació).

Criteris de selecció

  1. Expedient acadèmic: fins a un màxim de 4 punts.
  2. Nivell d'anglès/espanyol superior al C, amb certificació: màxim d'1 punt.
  3. Formació complementària relacionada amb el contingut del màster (acreditada documentalment): fins a un màxim d'1 punt.

No obstant això, si no hi ha insuficiència de places, sempre que es compleixin els requisits d’accés, l’òrgan d’admissió podrà admetre’t sense necessitat de prioritzar en funció dels mèrits.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat