saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Traducció Professional Anglès-Espanyol

Màster universitari en Traducció Professional Anglès-Espanyol - 8a edició

Màster universitari en Traducció Professional Anglès-Espanyol

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 24 12 6 18 60
TOTALS 24 12 6 18 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12845101 L'Exercici Professional de la Traducció 3
12845102 La Gestió del Negoci 3
12845103 Estratègies de Traducció i Resolució de Problemes (Anglès-Espanyol) 3
12845104 Estratègies de Traducció i Resolució de Problemes (Espanyol-Anglès) 3
12845105 Eines per a la Traducció Especialitzada 3
12845106 Eines per a la Subtitulació 3
  Optatives 12
Segon quadrimestre
12845107 Revisió, Edició i Postedició de Textos Traduïts (Anglès-Espanyol) 3
12845108 Revisió, Edició i Postedició de Textos Traduïts (Espanyol-Anglès) 3
12845401 Pràctiques Externes 6
12845301 Treball de Fi de Màster 18

ASSIGNATURES OPTATIVES:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
12845201 Traducció Cientificotècnica 6
12845202 Traducció Jurídica i Econòmica 6
12845203 Traducció Literària Anglès-Espanyol 6
12845204 Traducció Literària Espanyol-Anglès 6 No