saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades - 17a edició

Màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 30 -- 30 60
TOTALS 30 -- 30 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
13635101 Cromatografia de Gasos i Espectrometria de Masses 4
13635102 Cromatografia de Líquids 4
13635103 Tècniques de Tractament de Mostres 4
13635104 Aplicacions de les Tècniques Cromatogràfiques 4
13635105 Gestió de Qualitat al Laboratori Analític 4
13635106 Pràctiques al Laboratori 10
13635303 Treball de Fi de Màster 30