saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades - 16a edició

Durada
60 ECTS
Places de nou ingrés
8
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Classes en castellà. Material docent, en anglès.
Horari

Cadascuna de les cinc assignatures teòriques s'imparteix durant tres setmanes, la primera de les quals és presencial i amb horari intensiu de matí i tarda i les dues altres són de treball de l'estudiant. L'assignatura de pràctiques de laboratori es realitza en horari intensiu de matí.

Data d’inici i final de la docència

De setembre de 2021 a juny del 2022

Coordinació acadèmica
Dra. Rosa M. Marcé i Recasens
Centre de la URV
Facultat de Química (URV)

Universitat Jaume I: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Universitat de Girona: Facultat de Ciències

Preu
1806€

(preu per a estudiants de la UE, Andorra, Islàndia, Noruega, Liechtenstein, Suïssa i Andorra o residents a Espanya corresponent al curs 2021-22).

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat

  • Universitat Rovira i Virgili
  • Universitat Jaume I
  • Universitat de Girona

Novetat Covid 19: La presencialitat de la docència s'adaptarà en funció de l'evolució de la situació sanitària. 

El Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades és un màster interuniversitari organitzat pel Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la Universitat Rovira i Virgili, el Departament de Química de la Universitat de Girona i l’Institut de Plaguicides i Aigües de la Universitat Jaume I de Castelló.

El màster forma especialistes en el desenvolupament i l’aplicació de mètodes d’anàlisi mitjançant l'ús de tècniques cromatogràfiques per resoldre problemes analítics en diferents sectors industrials (agroalimentari, petroquímic, farmacèutic, etc.), control de la contaminació, biomedicina, etc. Aquesta especialització facilita la inserció laboral en el sector industrial dels llicenciats en Química i Bioquímica, entre d’altres graduats de l’àmbit.

Els principals objectius d’aprenentatge del Màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques són:

  1. Interpretar i aplicar l'ús de les últimes tendències de les tècniques cromatogràfiques i espectrometria de masses, tant en les seves línies d'investigació, com en metodologies, recursos i problemes que s'aborden en diversos àmbits cientificotècnics.
  2. Prendre decisions a partir del coneixement per organitzar, planificar i desenvolupar metodologia analítica basada en tècniques cromatogràfiques i donar solució als diferents problemes analítics en els camps d'anàlisi industrial, alimentari, ambiental, sanitari, entre d'altres.
  3. Analitzar i jutjar la importància de la gestió de la qualitat en un entorn científic tant d'indústries com de laboratoris analítics, principalment des del punt de vista pràctic.

Atès que el màster és interuniversitari té una important vessant de mobilitat. Per a facilitar aquest desplaçament, les classes presencials es realitzen en setmanes intensives. Aquest fet no implica cap limitació d'organització sinó un valor afegit que ajuda a establir contactes valuosos entre futurs professionals del camp de la cromatografia.

  • AQU Tècniques cromatogràfiques aplicades

No queden places per al curs 2021-22.

Universitats participants

  • Universitat Jaume I (coordinadora)
  • Universitat Rovira i Virgili
  • Universitat de Girona

Institucions col·laboradores

Empreses i centres de recerca nacionals i estrangers on els alumnes desenvolupen el seu Treball final de màster