saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades - 17a edició

Admissió

El màster oficial en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades s'adreça a estudiants titulats en Química, Bioquímica, Biologia, Biotecnologia, Farmàcia, Ciències Ambientals, Ciència i Tecnologia d’Aliments, Enginyeria Química, Enginyeries Mediambientals i àmbits afins.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, aquest màster requereix que presentis l’acreditació del coneixement de l’anglès (mínim nivell B1 o equivalent del Marc Comú Europeu de Referència de les llengües).

Opcionalment, també pots presentar coneixements pràctics de química analítica (treballs en laboratoris d'anàlisi o R+D) i experiència reconeguda en tècniques cromatogràfiques o espectrometria de masses.

Criteris de selecció

1. Expedient acadèmic: fins a 75 punts. L'expedient s'avalua segons el que estableix la normativa sobre la determinació de la nota mitjana, a efectes acadèmics (actualment, Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, del Ministeri d'Educació i Ciència per la qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre). Aquest Reial decret 1267/1994 estableix la taula d'equivalència següent:

  • Suspens = 0
  • Aprovat = 1
  • Notable = 2
  • Excel·lent = 3
  • Matrícula d'honor = 4.

2. Coneixement d'anglès: fins a 15 punts.

3. Altres titulacions addicionals requerides per accedir al màster: fins a 10 punts.

Es valorarà positivament coneixements pràctics demostrables de química analítica (treball en laboratoris d'anàlisi o R+D) i experiència reconeguda en tècniques cromatogràfiques o espectrometria de masses.

En cas que no puguis acreditar un nivell de llengua anglesa B1 o equivalent, hauràs de realitzar una entrevista que acrediti aquest nivell. 

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat