saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Màster universitari en Psicologia General Sanitària - 9a edició

Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 36 12 12 (Obligatoris) -- 60
2n -- -- 18 (Obligatoris) 12 30
TOTALS 36 12 30 12 90

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11685101 Fonaments de la Psicologia Sanitària 3
11685102 Bases Biològiques de la Conducta Patològica 3
11685103 Mètodes d'Avaluació en Psicologia Sanitària 5
11685104 Habilitats Bàsiques i Deontologia Professional en Psicologia Sanitària 3
11685105 Trastorns Psicòtics i de la Personalitat 5
11685106 Trastorns Emocionals en el Cicle Vital 5
11685107 Avaluació Cognitiva en Neuropsicologia
11685108 Intervenció Neuropsicològica i Neurorehabilitació 3
11685109 Intervenció en Malalties Cròniques 3
11685110 Trastorns de l'Agressivitat i la Conducta Violenta 3
11685401 Pràctiques Externes I 12

SEGON CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
11685402 Pràctiques Externes II                                                             18
11685301 Treball de Fi de Màster 12

ASSIGNATURES OPTATIVES

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2021-22
11685201 Psicologia del Dolor   3
11685202 Psicopatologia de la Primera Infància 3
11685203 Transtorns Emocionals i Conductuals en Infants i Adolescents 3
11685204 Avaluació i Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge 3 No
11685205 Avaluació Psicomotriu 3 No
11685206 Intervenció en el Context Familiar 3 No
11685207 Promoció de l'Envelliment Actiu 3 No
11685208 Estimulació Multisensorial i Intervenció en Espais Snoezelen 3 No
11685209 Salut Laboral 3 No
11685210 Organitzacions Saludables 3 No
11685211 Tècniques Electrofisiològiques en l'Avaluació de les Funcions Cognitives i les seves Alteracions 3 No
11685212 Programes Informàtics d'Anàlisi de Dades 3 No
11685213 Noves Tecnologies en Psicologia General Sanitària 3
11685214 Trastorns del Comportament Alimentari 3
11685215 Alteracions Neurocognitives de l'Exposició o Abús de Substàncies Neuroactives 3 No
11685216 Intervenció Comunitària 3 No
11685217 Avaluació Cognitiva de les Alteracions de les Funcions Executives 3 No
11685218 Comunicació Emocional entre Terapeuta i Pacient 3 No
11685219 Estrès i Malaltia 3 No
11685220 Psicologia Social de la Salut  3 No
11685221 Neurotoxicologia de la Conducta 3 No
11685222 Tècniques Multivariades 3 No
11685223 Avenços en Teoria de la Mesura Psicològica 3 No
11685224 Psicofarmacologia Clínica 3
11685225 Crisi i Emergències: Processos Psicosocials, Intervenció i Avaluació 3 No
CURS 2014-15 CURS 2015-16 CURS 2016-17
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit
2n curs Tutoria 2n curs Examen 2n curs Extingit

Observacions

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de tutoria i examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir d'una convocatòria extraordinària d'avaluació dins d'aquell mateix curs.
    Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis. 
  • En el cas d'assignatures compartides amb el màster, el centre pot oferir docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb tutoria o docència alternativa, l'estudiant ha de pagar l'import íntegre del preu del crèdit. En les assignatures amb només dret a examen, l'estudiant ha de pagar el 15% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.
Assignatures del Màster en Psicologia General Sanitària (2014) Assignatures del Màster en Psicologia de la Salut (2012)
Codi Assignatura  ECTS Codi Assignatura      ECTS
11685101 Fonaments de la Psicologia Sanitària 3 11655101 Bases Conceptuals de la Psicologia de la Salut 3
11685102 Bases Biològiques de la Conducta Patològica 3 11655102 Bases Biològiques de la Conducta 3
11685103 Mètodes d'Avaluació en Psicologia Sanitària 5 11655103

11655104
Dissenys d'Investigació Aplicada
i
Elaboració i Adaptació d'Instruments d'Avaluació Psicològica
3

3
11685104 Habilitats Bàsiques i Deontologia Professional en Psicologia Sanitària 3 11655105 Habilitats Bàsiques i Deontologia Professional en Psicologia de la Salut 3
11685105 Trastorns Psicòtics i de la Personalitat 5 11655106 Trastorns Psicòtics i de la Personalitat 6
11685106 Trastorns Emocionals en el Cicle Vital 5 11655108 Trastorns Emocionals en el Cicle Vital 6
11685107 Avaluació Cognitiva en Neuropsicologia 3 11655109 Avaluació Cognitiva en Neuropsicologia 3
11685108 Intervenció Neuropsicològica i Neurorehabilitació 3 11655110 Intervenció Neuropsicològica i Neurorehabilitació 3
11685109 Intervenció en Malalties Cròniques 3 11655107 Intervenció en Malalties Cròniques 3
11685110 Transtorns de l'Agressivitat i la Conducta Violenta 3 11655111 Agressivitat i Violència 3
11685224 Psicolofarmacologia Clínica 3 11655217 Psicolofarmacologia Clínica 3
11685401 Pràctiques Externes I 12 11655401 Pràctiques Externes I 12
11685402 Pràctiques Externes II 18 11655402 Pràctiques Externes II 18
11685201 Psicologia del Dolor 3 11655201 Psicologia del Dolor 3
11685202 Psicopatologia de la Primera Infància 3 11655202 Psicopatologia de la Primera Infància 3
11685203 Trastorns Emocionals i Conductuals en Nens i Adolescents 3 11655203 Trastorns Emocionals i Conductuals en Nens i Adolescents 3
11685204 Avaluació i Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge 3 11655204 Avaluació i Intervenció en Dificultats d'Aprenentatge 3
11685205 Avaluació Psicomotriu 3 11655205 Avaluació Psicomotriu 3
11685206 Intervenció en el Context Familiar 3 11655206 Intervenció en el Context Familiar  3
11685207 Promoció de l'Envelliment Actiu 3 11655207 Promoció de l'Envelliment Actiu 3
11685208 Estimulació Multisensorial i Intervenció en els Espais Snoezelen 3 11655208 Estimulació Multisensorial i Intervenció en Sales d'Estimulació i Relaxació 3
11685209 Salut Laboral 3 11655209 Salut Laboral 3
11685210 Organitzacions Saludables 3 11655210 Organitzacions Saludables 3
11685211 Tècniques Electrofisiològiques en l'Avaluació de les Funcions Cognitives i les seves Alteracions 3 11655211 Tècniques Electrofisiològiques en l'Avaluació de les Funcions Cognitives i les seves Alteracions 3
11685212 Programes Informàtics d'Anàlisi de Dades 3 11655212 Programes Informàtics d'Anàlisi de Dades  3
11685213 Noves Tecnologies en Psicologia General Sanitària 3 11655213 Noves Tecnologies en Psicologia Clínica i de la Salut  3
11685214 Trastorns del Comportament Alimentari 3 11655214 Trastorns del Comportament Alimentari 3
11685215 Alteracions Neurocognitives de l'Exposició o Abús de les Substàncies Neuroactives 3 11655215 Alteracions Neurocognitives de l'Exposició o Abús de les Sustancies Neuroactives  3
11685216 Intervenció Comunitària 3 11655216 Intervenció Comunitària 3
11685217 Avaluació Cognitiva de les Alteracions de les Funcions Executives 3 11655218 Avaluació Cognitiva de les Alteracions de les Funcions Executives 3
11685218 Comunicació Emocional entre Terapeuta i Pacient 3 11655219 Comunicació Emocional entre Terapeuta i Pacient 3
11685219 Estrès i Malaltia 3 11655220 Estrès i Malaltia 3
11685220 Psicologia Social de la Salut 3 11655221 Psicologia Social de la Salut 3
11685221 Neurotoxicologia de la Conducta 3 11655222 Neurotoxicologia de la Conducta  3
11685222 Tècniques Multivariades 3 11655223 Tècniques Multivariants 3
11685223 Avenços en Teoria de la Mesura Psicològica 3 11655224 Avenços en la Teoria de la Mesura Psicològica 3