saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Màster universitari en Psicologia General Sanitària - 10a edició

Admissió

El màster s'adreça a titulats universitaris oficials en Psicologia. A més:

- Les persones titulades a l'Estat espanyol amb un grau posterior a l'ordre CNU/1309/2018 han d'haver superat 90 ECTS en l'àmbit de psicologia sanitària.

– Les persones titulades de fora de l'Estat espanyol han d'haver superat 90 ECTS en l'àmbit de psicologia sanitària segons es defineix en la  Resolució de 16 de novembre de 2023, de la Secretaría General de Universidades per la que s'estableixen recomanacions per l'acreditació del compliment dels requisits per l'accés al Màster en Psicologia General Sanitària en els títols universitaris oficials estrangers de Psicologia. A la URV el tràmit per acomplir aquestes recomanacions està en procés de definició.

Documentació específica 

Cal presentar la documentació general obligatòria per fer la preinscripció. Si heu obtingut el títol de Psicologia fora de l'Estat espanyol, també cal lliurar una carta de presentació amb la llista d'assignatures superades en l'àmbit de la psicologia sanitària.

Opcionalment, podeu presentar la documentació següent:

  • Acreditació de l’experiència professional relacionada.
  • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster (màsters o postgraus).

Criteris de selecció

La selecció es basa en la mitjana ponderada de l'expedient acadèmic de la titulació amb què s'accedeix al màster. En cas d'empat, s'apliquen els criteris següents:

1. Experiència professional demostrable en l'àmbit de la psicologia: màxim 10 punts (1 punt per any treballat).

2. Formació de màster o postgrau complementària i relacionada amb l'àmbit de la psicologia general sanitària: màxim 5 punts (1 punt per formació).

La comissió acadèmica es reserva el dret a demanar la documentació addicional que consideri necessària per verificar els mèrits descrits al currículum.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat