saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona...

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua - 7a edició

Màster universitari en Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 30 6 15 9 60
TOTALS 30 6 15 9 60

PRIMER CURS: Assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12865101 Adquisició de Segones Llengües 6
12865102 Metodologia de l'Ensenyament de Segones Llengües 6
12865103 Materials i Tècniques per a l'Ensenyament de la Llengua Anglesa 3
12865104 Aprenentatge de la Llengua Assistit per Ordinador (ALAO) i Noves Tecnologies en l'Ensenyament de la Llengua Anglesa 3
12865105 Gramàtica i Lèxic a la Classe de Llengua Anglesa 3
12865107 Mètodes i Eines de Recerca en l'Ensenyament de la Llengua Anglesa 3
  Optatives 3
Segon quadrimestre
12865106 La Pronunciació a la Classe de Llengua Anglesa 3
12865108 Pragmàtica a la Classe de Llengua Anglesa 3
12865402 Pràctiques Externes 15
12865302 Treball de Fi de Màster 9
  Optatives 3

ASSIGNATURES OPTATIVES

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
12865201 Activitats per a l'Ensenyament de la Llengua Anglesa a Nens 3
12865202 Anglès per a Finalitats Específiques 3
12865203 Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE) 3
12865204 Cultura a la Classe de Llengua Estrangera 3
12865205 Literatura i Cinema a la Classe de Llengua Estrangera 3 No
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12274111 Llengua Anglesa III 6
12274112 Llengua Anglesa IV 6

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

Calendari d'extinció del Màster d'Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera/Anglès Llengua Estrangera)

CURS 2015-16 CURS 2016-17 CURS 2017-18
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit

Observacions

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de tutoria i examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir d'una convocatòria extraordinària d'avaluació dins d'aquell mateix curs.
    Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
  • En el cas d'assignatures compartides amb el màster, el centre pot oferir docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen. 
  • En les assignatures amb tutoria o docència alternativa, l'estudiant ha de pagar l'import íntegre del preu del crèdit. En les assignatures amb només dret a examen, l'estudiant ha de pagar el 15% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.
MÀSTER EN ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES (ESPANYOL COM A LLENGÜA ESTRANGERA / ANGLÈS COM A LLENGÜA ESTRANGERA (2010) MÀSTER EN ENSENYAMENT I ADQUISICIÓ D'ANGLÈS COM LLENGUA ESTRANGERA / SEGONA LLENGUA (2015)
Codi Assignatura Crèdits Codi Asignatura Crèdits
12695101 Adquisició de Segones Llengües 6 12865101 Adquisició de Segones Llengües 6
12695102 Metodologia de l'Ensenyament de Segones Llengües 6 12865102 Metodologia de l'Ensenyament de Segones Llengües 6
12695108 Materials i Tècniques d'Ensenyament d'A/LE 3 12865103 Materials i Tècniques per a l'Ensenyament de la Llengua Anglesa 3
12695111 Eines de Recerca Empírica 3 12865107 Mètodes i Eines de Recerca en l'Ensenyament de la Llengua Anglesa 3
12695213 Cultura a la Classe de Llengua Estrangera: Literatura, Història, Art, Cinema 3 12865204 Cultura a la Classe de Llengua Estrangera 3
12695214 Noves Tecnologies a la Classe de Llengues Estrangeres 3 12865104 Aprenentatge de la Llengua Assistit per Ordinador (ALAO) i Noves Tecnologies en l'Ensenyament de la Llengua Anglesa 3
12695215 Activitats per a l'Ensenyament de Llengues Estrangeres a Nens 3 12865201 Activitats per a l'Ensenyament de la Llengua Anglesa a Nens 3
12695217 Anglès per a Finalitats Específiques 3 12865202 Anglès per a Finalitats Específiques 3
12695109 La Pronunciació a la Classe d'A/LE  3 12865106 La Pronunciació a la Classe de Llengua Anglesa 3
12695234 La Pragmàtica Comunicativa a la Classe de Llengua Estrangera 3 12865108 Pragmàtica a la Classe de Llengua Anglesa 3