saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster Internacional en Innovació en Enoturisme (WINTOUR)

Màster Internacional en Innovació en Enoturisme (WINTOUR) - 5a edició

Admissió

Els estudiants han d'haver completat el grau o màster universitari (mínim 180 ECTS en total) en els camps de les Ciències Socials (turisme, economia, administració i direcció d'empreses, màrqueting), les Ciències Naturals i Experimentals (enologia, enginyeria agrícola, biotecnologia), les Humanitats (llengües, relacions internacionals) o altres estudis estretament relacionats.

Els sol·licitants de països de la UE que actualment estan cursant el seu títol de grau i que ja han als assolit els 150 ECTS poden presentar la seva sol·licitud, però només s'acceptarà si aproven l'examen abans de finals de juliol del mateix any d'inscripció.

Els candidats han de presentar un certificat recent del seu nivell d'anglès: com a mínim és necessari el nivell B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (s'accepten certificats de Cambridge, IELTS o TOEFL).  Estan exempts de presentar el resultat d'un d'aquests exàmens oficials aquells candidats que compleixin algun d’aquests requisits.

D'altra banda, la motivació personal, l'experiència prèvia en el sector del vi, el turisme i/o l'enoturisme, així com les habilitats lingüístiques demostrables (preferiblement en les llengües de les universitats organitzadores: espanyol, francès i portuguès) seran elements cabdals en el procés de selecció.

Documentació Específica Obligatòria

Sol·licitud per al Programa WINTOUR i per a les beques Erasmus

El primer pas per preinscriure’t és complimentar el formulari de preinscripció en línia. La preinscripció té un cost de de 30,21 euros. El pagament d’aquesta taxa és indispensable per tal que la preinscripció es completi amb èxit.

Un cop realitzada la preinscripció, el sistema et redirigeix automàticament a un gestor documental online en el qual has de pujar tota la documentació general obligatòria.

Criteris de Selecció

  1. CV i expedient acadèmic: 50% de la puntuació.
  2. Carta de motivació i projecte professional (es pot creure oportú programar una entrevista personal): 30% de la puntuació.
  3. Experiència professional i mobilitat internacional prèvia: 10% de la puntuació.
  4. Altres llengües (especialment: espanyol, francès i portuguès): 10% de la puntuació.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat