saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Dret de l'Administració Pública

Màster interuniversitari en Dret de l'Administració Pública - 4a edició

Màster interuniversitari en Dret de l'Administració Pública

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 42 9 -- 9 60
TOTALS 42 9 -- 9 60

Primer curs: assignatures obligatòries 

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
15695301 Treball de Fi de Màster 9
Primer quadrimestre
15695101 Distribució Territorial del Poder i Justícia Constitucional 3
15695102 Integració i Unió Administrativa Europea 3
15695103 Metodologia i Recerca en Dret Públic 3
15695104 Règim Jurídic del Sector Públic i Procediment Administratiu 6
15695105 Transparència, Integritat i Corrupció Pública 3
Segon quadrimestre
15695106 Ordenació del Territori i Dret Urbanístic 3
15695107 Règim Jurídic de la Contractació Pública 6
15695108 Règim Jurídic dels Ens Locals 6
15695109 Règim Jurídic de l'Ocupació Pública 3
15695110 Regulació i Gestió de Serveis Públics 6

ASSIGNATURES OPTATIVES

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2021-22
15695203 Dret Administratiu Sancionador 3
15695204 Dret del Patrimoni Historicoartístic i dels Béns Culturals 3
15695205 Dret Públic Econòmic i Regulació de Sectors Estratègics 3
15695206 Evolució Històrica i Jurídica de l'Administració Pública 3
15695207 Instruments d'Intervenció Administrativa Ambiental 3
15695208 Justícia Administrativa 3
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
15695201 Introducció General al Dret 3
15695202 Introducció al Dret Públic 3

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ADVOCACIA ASSIGNATURES DEL MÀSTER EN DRET DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
156665110 Pràctica Constitucional, Internacional i Europea 4 15695101 Distribució Territorial del Poder i Justicia Constitucional 3
15695102 Integració i Unió Administrativa Europea 3
15665107 Pràctica Administrativa * 8 15695208 Justicia Administrativa * 3

* En el cas que no s’hagi cursat l’itinerari de simultaneïtat