saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Dret de l'Administració Pública

Màster interuniversitari en Dret de l'Administració Pública - 7a edició

Màster interuniversitari en Dret de l'Administració Pública

Informació acadèmica

Organització docència virtual

Metodologia

Totes les activitats de docència i d'avaluaci, inclòs el treball de fi de màster, es fan a distància, a través del campus virtual Moodle. A l'inici de cada quadrimestre s'habiliten els espais de les assignatures amb la planificació detallada i els materials d'estudi del temari. D'acord amb el pla de treball, s'habiliten les eines d'avaluació i participació (repositoris, fòrums de discussió, qüestionaris, etc.). A més, a totes les assignatures s'imparteixen dos o tres seminaris en línia síncrons, mitjançant videoconferència. Els estudiants que no poden assistir als seminaris en línia en directe podran veure'n l'enregistrament.

Avaluació

La metodologia d'avaluació és comuna a totes les assignatures:

  • Exercicis pràctics / estudi de casos: 50% de la nota final
  • Activitats relacionades amb les qüestions tractades als seminaris en línia: 40% de la nota final
  • Participació en fòrums i autoavaluació: 10% de la nota final

Simultaneïtat d'estudis

La Facultat de Ciències Jurídiques de la URV ha creat un programa específic que permet realitzar, de forma simultània, els estudis del Màster en Advocacia i Procura amb un altre màster universitari de tipus jurídic impartit per la Facultat de Ciències Jurídiques, que porti a l'especialització jurídica. Consulta els avantatges i detalls del programa de simultaneïtat de la Facultat de Ciències Jurídiques.

La simultaneïtat del màster en Dret de l’administració pública i el màster en Advocacia i Procura dona lloc a l’obtenció de dos títols oficials.

El programa de simultaneïtat es fa 70% en castellà i 30% en català.

Treball final de màster

La defensa es fa per videoconferència utilitzant les eines disponibles al campus virtual Moodle.

Qualitat

Beques específiques

Doctorats relacionats