saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Dret de l'Administració Pública

Màster interuniversitari en Dret de l'Administració Pública - 4a edició

Màster interuniversitari en Dret de l'Administració Pública

Informació acadèmica

Organització docència virtual

Totes les activitats de docència i d'avaluació es duen a terme a distància, a través del campus virtual Moodle.

Per a la docència s'utilitzen materials, càpsules de vídeo i fòrums de discussió. A més, en totes les assignatures s'imparteixen dos o tres webinaris sincrònics, en directe, segons el nombre de crèdits de cada assignatura. Els estudiants que no poden assistir als webinaris en directe poden visualitzar-ne la gravació.

La metodologia d'avaluació és comuna a totes les assignatures i es concreta en treballs acadèmics, exercicis pràctics, estudi de casos i activitats corresponents a les qüestions tractades en els seminaris.

Simultaneïtat d'estudis

La Facultat de Ciències Jurídiques de la URV ha creat un programa específic que permet realitzar, de forma simultània, els estudis del Màster en Advocacia amb un altre Màster universitari de caire jurídic impartit per la Facultat de Ciències Jurídiques, que porti a l'especialització jurídica. Per a més informació consulta la pàgina web de la Facultat de Ciències Jurídiques.

La simultaneïtat del Màster en Dret de l’Administració Pública i el Màster en Advocacia dona lloc a l’obtenció de dos títols oficials.

El programa de simultaneïtat es realitza 70% en castellà i 30% en català.

Treball final de màster

La defensa es fa per videoconferència utilitzant les eines disponibles al campus virtual Moodle.

Guia de l’assignatura de TFM de la Facultat de Ciències Jurídiques. 

Qualitat

Doctorats relacionats