saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Gestió de Destinacions Turístiques

Màster universitari en Gestió de Destinacions Turístiques - 9a edició

Màster universitari en Gestió de Destinacions Turístiques

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 31 17 12 60
TOTALS 31 17 12 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre (Virtual)
21655101 Anàlisi Econòmic de Mercats Turístics 5
21655102 Destinacions: Espais i Llocs 3
21655103 Innovació i Creativitat en Turisme 3
21655104 Màrqueting Turístic 3
21655105 Planificació i Gestió de Destinacions 3
21655106 Sectors i Sistemes Turístics 5
Segon quadrimestre (Presencial)
21655107 Mètodes Cartogràfics i Geoanalítics en Turisme 3
21655108 Mètodes Qualitatius en l’Anàlisi Turístic 3
21655109 Mètodes Quantitatius en l’Anàlisi Turístic 3
21655301 Treball de Fi de Màster 12

ASSIGNATURES OPTATIVES:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2024-25
21655206 Gestió de la Cadena de Valor 3
21655207 Governança, Actors i Participació Comunitària en les Destinacions 3
21655208 Impactes Econòmics del Turisme  3 No
21655209 Sistemes i Organitzacions de Gestió Turística 5
21655501 Pràctiques Acadèmiques Externes 6
21655201 Comportament i Pràctiques dels Turistes 3 No
21655202 Comunicació Estratègica de Marques i Territoris 3
21655203 Disseny d'Experiències 3
21655204 E-tourism: Estratègies i Eines 3 No
21655205 Gestió del Màrqueting 5
Assignatures optatives per especialitat

Els estudiants que cursin els 17 crèdits de les següents assignatures, obtindran l'especialitat de: 

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2024-25
21655203 Disseny d’Experiències 3
21655206 Gestió de la Cadena de Valor 3
21655207 Governança, Actors i Participació Comunitari en les Destinacions 3
21655208 Impactes Econòmics del Turisme  3 No
21655209 Sistemes i Organitzacions de Gestió Turística 5
21655501 Pràctiques Externes 6

Els estudiants que cursin els 17 crèdits de les següents assignatures, obtindran l'especialitat de: 

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2024-25
21655201 Comportament i Pràctiques dels Turistes 3 No
21655202 Comunicació Estratègica de Marques i Territoris 3
21655203 Disseny d'Experiències 3
21655204 E-tourism: Estratègies i Eines 3
21655205 Gestió del Màrqueting 5
21655501 Pràctiques Externes 6

Calendari d'extinció del pla preexistent

CURS 2017-18 CURS 2018-19 CURS 2019-20
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit

Observacions

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de tutoria i examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'avaulació dins d'aquell mateix curs. Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
  • En el cas d'assignatures compartides amb el màster, el centre pot oferir docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb tutoria o docència alternativa, l'estudiant ha de pagar l'import íntegre del preu del crèdit. En les assignatures amb dret sols a examen, l'estudiant ha de pagar el 20% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.