saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Ciència de Dades de Salut

Màster interuniversitari en Ciència de Dades de Salut - 1a edició

Admissió

El màster interuniversitari en Ciència de Dades de Salut està adreçat a titulats amb titulació científica i tècnica en bioinformàtica, ciència i enginyeria que vulguin especialitzar-se en ciències de les dades en l'àmbit de la salut. Concretament, està adreçat a graduats i graduades en bioinformàtica, matemàtiques, estadística, física, enginyeria biomèdica, enginyeria informàtica, i altres enginyeries relacionades.

Les persones amb un títol de grau o equivalent diferent dels anteriors poden sol·licitar l’admissió, si han obtingut un màster o doctorat en bioinformàtica, matemàtiques, estadística, física, enginyeria biomèdica, enginyeria informàtica, i altres enginyeries relacionades; o bé, acrediten coneixements avançats en programació equivalent a 100 h de formació en llenguatges de programació estructurada de propòsit general, o de 50 h de formació en llenguatges de programació d’ús en ciència de dades.

A més, cal acreditar el coneixement mínim d’un B2 en anglès. Els candidats procedents de països de parla anglesa o amb una titulació d’accés en llengua anglesa no cal que acreditin el B2. La comissió del màster pot establir mecanismes d’avaluació del nivell d’anglès amb una entrevista o prova de nivell.

Es valorarà positivament el perfil emprenedor dels candidats.

Documentació específica requerida

Per ser admès al programa, a més de la documentació general obligatòria necessària per a un màster, cal presentar:

 • Certificació de nivell d'anglès B2 o equivalent (si no tens aquest certificat, la comissió d'admissió pot decidir avaluar el teu nivell d'anglès).
 • Certificació de les vostres publicacions indexades.
 • Certificació de participació en projectes de recerca.
 • Certificació de qualsevol formació complementària.
 • Certificació de la vostra experiència professional.

Criteris de selecció

En cas que no hi hagi prou places, es prioritzaran els candidats segons la puntuació total obtinguda a partir dels criteris següents:

 • Expedient acadèmic del grau que permet accedir al màster: fins a 10 punts.
 • Adequació del perfil de la persona candidata: fins a 6 punts.
 • Titulació universitària en ciències de les dades o àmbits afins, a més del títol d'accés (sigui una enginyeria o diplomatura, grau, màster, postgrau o doctorat): fins a 2 punts.
 • Publicacions en revistes indexades i participació en projectes competitius: fins a 2 punts
 • Formació complementària relacionada amb els continguts del màster (cursos, seminaris o altres activitats formatives, degudament certificades): fins a 2 punts.
 • Experiència professional en ciència de dades o qualsevol àmbit relacionat amb els continguts del màster: fins a 2 punts.

Si no es cobreix el nombre inicial de places ofertes (80), la coordinació acadèmica admetrà els candidats que compleixin els criteris d'admissió sense necessitat de prioritzar les sol·licituds de preinscripció en funció dels mèrits.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat