saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

Màster universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social - 11a edició

Màster universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

Informació acadèmica

Organització docència virtual

En el cas de la modalitat virtual totes les activitats es realitzaran online, incloses les proves de validació que es fan a totes les assignatures. Aquestes podran ser realitzades per videoconferència utilitzant l'espai virtual d'aprenentatge Moodle, així com la defensa del Treball final de Màster, que també podrà ser realitzada utilitzant les TIC.

Pràctiques externes

Una assignatura optativa de pràctiques externes (6 ECTS). El lloc de pràctiques es busca seguint les teves preferències.

Col·laboren en la formació pràctica: administracions locals, centres de Salut, ONG's, associacions, centres educatius, etc. 

Treball final de màster

El treball de fi de màster es realitza durant el tercer i últim quadrimestre. La primera convocatòria és al febrer i la segona al juny, amb la possibilitat d'ajornar-la en convocatòria extraordinària al setembre, segons el criteri de l'estudiant.

Guia de l'assignatura del Treball de Fi de Màster de la Facultat de Lletres.

Mobilitat

Opcional, especialment per l’elaboració del Treball de Fi de Màster. Consulta els convenis de mobilitat d'aquest màster.

Qualitat

Doctorats relacionats