saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

Màster universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social - 10a edició

Màster universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 42 18 - 60
2n 6 12 12 30
TOTALS 48 30 12 90

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Anuals
12815106 Estudis de Cas 6
Primer quadrimestre
12815101 Ciutats i Metròpolis Contemporànies 6
12815102 Migracions i Multiculturalitat 6
12815105 Mètode Etnogràfic i Tècniques d'Investigació Urbana 6
  Optatives 6
Segon quadrimestre
12815103 Societat del Benestar i Polítiques Socials 6
12815104 Conflicte Social 6
12815107 Taller de Demografia 6
  Optatives 12

SEGON CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12815108 Metodologies d'Intervenció en l'Àmbit Urbà 6
12815301 Treball de Fi de Màster 12
  Optatives 12

ASSIGNATURES OPTATIVES:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2022-23
12815201 Historia i Teoria de l'Antropologia Urbana 6 No
12815202 Noves Tecnologies en la Interpretació de la Ciutat 6 No
12815203 Moviments Socials Transacionals 6
12815204 Postindustrialisme, Globalització i Societat del Risc 6 No
12815205 La Mediació Intercultural com a Eina d’Intervenció Urbana 6 No
12815206 Migracions Contemporànies: Contextos i Lògiques 6
12815207 Ciutats i Desigualtats Socials i de Gènere 6 No
12815208 Polítiques Públiques en Migracions i Diversitat Cultural 6 No
12815209 Racisme i Xenofòbies a les Ciutats Multiculturals 6 No
12815210 Economia Política del Transnacionalisme i Codesenvolupament 6 No
12815211 Projectes Migratoris Transnacionals: Gènere, Família i Generacions 6 No
12815212 Ciutat, Oci i Esport 6
12815213 Programes i Polítiques d'Inclusió Social 6 No
12815214 Polítiques Urbanes, Patrimoni i Turisme 6
12815215 Gènere, Sexualitat i Amor en la Societat Urbana Globalitzada 6 No
12815501 Pràctiques Professionalitzadores 6
ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ANTROPOLOGIA URBANA (2010) ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ANTROPOLOGIA URBANA, MIGRACIONS I INTERVENCIÓ SOCIAL (2013)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
12635101 Introducció a l'Antropologia Urbana 6 12815201 Història i Teoria de l'Antropologia Urbana 6
12635104 Multiculturalisme i Ciutadania en les Ciutats Contemporànies 6 12815102 Migracions i Multiculturalitat 6
12635213 Ciutats, Paisatges Urbans i Patrimoni 6 12815214 Polítiques Urbanes, Patrimoni i Turisme 6
12635108 Introducció als Moviments Socials 3 12815203 Moviments Socials Transnacionals 6
12635215

12635216
Polítiques Públiques i Benestar Social I: Exclusió Social
i
Polítiques Públiques i Benestar Social II: Dispositius Assistencials
3

3
12815208 Polítiques Públiques en Migracions i Diversitat Cultural 6
12635107 Tècniques Qualitatives 6 12815105 Mètode Etnogràfic i Tècniques d'Investigació Urbana 6
ASSIGNATURES DEL MÀSTER DE MIGRACIONS I MEDIACIÓ SOCIAL (2010) ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ANTROPOLOGIA URBANA, MIGRACIONS I INTERVENCIÓ SOCIAL (2013)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
12675104 Polítiques Socials i Estructures d'Atenció a la Ciutadania 5 12815208 Polítiques Públiques en Migracions i Diversitat Cultural 6
12675105 Migracions i Creació d'Espais Multiculturals 5 12815102 Migracions i Multiculturalitat 6
12675101 Història de les Migracions 5 12815206 Migracions Contemporànies: Contextos i Lògiques 6
12675108 Tècniques Qualitatives 5 12815105 Mètode Etnogràfic i Tècniques d'Investigació Urbana 6
12675107 Tècniques Quantitatives 5 12815107 Taller de Demografia 6
12675209 Familia i Xarxa en els Fluxos Migratoris 2,5 12815211 Projectes Migratoris Transnacionals: Gènere, Família i Generacions 6
12675210 Economia Política del Transnacionalisme 2,5 12815210 Economia Política del Transnacionalisme i Codesenvolupament  6
12675109 Teoria del Conflicte 5 12815104 Conflicte Social 6
12675103 Marc Jurídic de les Migracions 5 12815209 Racisme i Xenofòbies a les Ciutats Multiculturals 6
12675110 Pràctiques: Estudi dels Casos 5 12815106 Estudis de Cas 6