saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social

Màster universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social - 11a edició

Admissió

El màster s'adreça a estudiants amb una formació anterior en Antropologia o Treball Social. No obstant, també s’ofereix per estudiants de l’àmbit de les Ciències Humanes i Socials (Sociologia, Ciència Política, Geografia, Educació Social, etc) i a persones amb un perfil de formació en Arquitectura i Urbanisme que estiguin interessades a formar-se en els estudis urbans de caire social i humanístic.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per realitzar la preinscripció, opcionalment també pots presentar:

  • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster de cursos, seminaris o altres activitats de formació.
  • Acreditació de l’idioma Anglès.
  • Acreditació d’estades rellevants d'un mínim de 4 setmanes en llocs de parla anglesa.

Criteris de selecció

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb l'ordre següent:

a. Titulats de l'àmbit de les Humanitats i Ciències Socials: fins a un màxim de 4 punts.

b. Altres: 0 punts.

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 3 punts.

3. En funció del nivell d'anglès acreditat: fins a un màxim d'1 punt.

El barem que s’aplicarà serà el següent, d’acord amb l’estàndar establert pel Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües: B1=0,5; B2=0,75; C=1.

4. Formació complementària acreditada documentalment i relacionada amb el contingut del Màster: fins a un màxim d'1 punt.

5. Estades rellevants en llocs de parla anglesa acreditades documentalment: fins a un màxim d'1 punt.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat