saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enginyeria Mecànica

El grau en Enginyeria Mecànica forma professionals experts en el manteniment i la projecció d’instal·lacions industrials de subministrament, climatització i transport de fluids, basades en sistemes oleohidràulics i pneumàtics, màquines, motors tèrmics i sistemes d'intercanvi de calorexperts en el domini dels sistemes mecànics, selecció i disseny dels materials, càlcul, construcció, verificació i manteniment de les màquines, motors i estructures. 

En aquest grau adquiriràs les competències necessàries per projectar i dissenyar elements de màquines i estructures basant-te en mètodes de càlcul, materials, i els condicionants relatius a la seva fabricació. Per això, aprendràs a utilitzar eines de dibuix assistit per ordinador (CAD), enginyeria assistida per ordinador (CAE) i fabricació assistida per ordinador (CAM), a més de tècniques analítiques i experimentals.

Els graduats i graduades en el grau en Enginyeria Mecànica de la URV són persones expertes a dissenyar, planificar i interpretar assaigs de màquines i grups mecànics. Adquiriràs capacitats per aplicar els principis i els mètodes sobre la gestió de la qualitat. Treballaràs les capacitats necessàries per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, així com per optimitzar i racionalitzar processos productius.

El grau en Enginyeria Mecànica habilita per a l’exercici de la professió regulada d'enginyer tècnic industrial i d’enginyera tècnica industrial.

Places

65

Idiomes

Català (70%), castellà (25%) i anglès (5%)

Nota de tall 2023 7,486
Publicació del pla d'estudis al BOE 30 de juliol de 2013
Registre d'Universitats, Centres i Títols Informació del títol al RUCT

És recomanable que tinguis un bon nivell de les assignatures de ciència i tecnologia: física, matemàtiques, informàtica i química, a més d'expressió gràfica i disseny assistit per ordinador. També hauries de tenir interès per la tecnologia i ser una persona creativa.

 • Exerciràs una professió amb una creixent demanda laboral, ja que ha assolit una gran expansió en els darrers anys tant en el nostre país com a la resta del món. Aquest grau respon a les necessitats industrials de l'entorn i del país. Participaràs en un mètode d'aprenentatge únic amb què potenciaràs les teves aptituds i capacitats, amb una gran presència d'activitats de laboratori i de projectes.
 • Et convertiràs en un enginyer o enginyera capaç, versàtil i resolutiu, valors necessaris en la carrera professional.
 • Podràs fer pràctiques externes en les empreses més importants del nostre entorn en l'àmbit de la fabricació mecànica, el manteniment i el projecte d'instal·lacions industrials de màquines i estructures, l'automoció, etc.
 • Estudiaràs en una escola capdavantera amb un projecte educatiu d'excel·lència, acreditat per EUR-ACE®, i de recerca d'impacte en el món de l'enginyeria mecànica.
 • Et podràs especialitzar en automoció, manteniment, disseny d'equips o construcció.

Amb aquest grau accediràs a la professió regulada d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial i podràs redactar, signar i desenvolupar projectes que tinguin com a objectiu construir, reformar, mantenir o reparar instal·lacions, amb plenes atribucions en l'àmbit de l'enginyeria mecànica.

Un cop t'hagis graduat tindràs un ampli ventall de possibilitats laborals tant en empreses del sector mecànic com alimentari, automobilístic, químic, elèctric, electrònic o de robòtica industrial. Podràs treballar tant en empreses privades com en l'Administració pública i també exercir de forma lliure la professió.

Podràs treballar en els àmbits següents:

 • Planificació i gestió de projectes relacionats amb els sistemes de transport de fluids, la refrigeració i el fred industrial, la ventilació i la calefacció.
 • Disseny i direcció de projectes d'estructures i instal·lacions industrials.
 • Projecte, disseny, construcció, assaig i utilització de qualsevol sistema mecànic.
 • Disseny i control dels processos relacionats amb la fabricació de les màquines, així com els accionaments mecànics.
 • Disseny i fabricació assistida per ordinador.
 • Projecte, disseny i utilització de nous materials.

    https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Centre/Detall?centreId=1056&idioma=ca-ES#