saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enginyeria Mecànica

El grau en Enginyeria Mecànica forma professionals experts en el manteniment i la projecció d’instal·lacions industrials de subministrament, climatització i transport de fluids, basades en sistemes oleohidràulics i pneumàtics, màquines, motors tèrmics i sistemes d'intercanvi de calorexperts en el domini dels sistemes mecànics, selecció i disseny dels materials, càlcul, construcció, verificació i manteniment de les màquines, motors i estructures. 

En aquest grau adquiriràs les competències necessàries per projectar i dissenyar elements de màquines i estructures basant-te en mètodes de càlcul, materials, i els condicionants relatius a la seva fabricació. Per això, aprendràs a utilitzar eines de dibuix assistit per ordinador (CAD), enginyeria assistida per ordinador (CAE) i fabricació assistida per ordinador (CAM), a més de tècniques analítiques i experimentals.

Els graduats i graduades en el grau en Enginyeria Mecànica de la URV són persones expertes a dissenyar, planificar i interpretar assaigs de màquines i grups mecànics. Adquiriràs capacitats per aplicar els principis i els mètodes sobre la gestió de la qualitat. Treballaràs les capacitats necessàries per analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, així com per optimitzar i racionalitzar processos productius.

El Grau en Enginyeria Mecànica habilita per a l’exercici de la professió regulada d'enginyer tècnic industrial i d’enginyera tècnica industrial.

Places

65

Idiomes

Català (70%), castellà (25%) i anglès (5%)

Nota de tall 2023 7,486
Publicació del pla d'estudis al BOE 30 de juliol de 2013
Registre d'Universitats, Centres i Títols Informació del títol al RUCT

És recomanable que tinguis un bon nivell de les assignatures de ciència i tecnologia: física, matemàtiques, informàtica i química, a més d'expressió gràfica i disseny assistit per ordinador. També hauries de tenir interès per la tecnologia i ser una persona creativa.

 • Exerciràs una professió amb una creixent demanda laboral, ja que ha assolit una gran expansió en els darrers anys. Aquest grau respon a les necessitats industrials de l'entorn i del país. Participaràs en un mètode d'aprenentatge únic amb què potenciaràs les teves aptituds i capacitats, amb una gran presència d'activitats de laboratori i de projectes.
 • Et convertiràs en un enginyer o enginyera capaç, versàtil i resolutiu, valors necessaris en la carrera professional.
 • Podràs fer pràctiques externes en les empreses més importants del nostre entorn en l'àmbit de la fabricació mecànica, el manteniment i el projecte d'instal·lacions industrials de màquines i estructures, l'automoció, etc.
 • Estudiaràs en una escola capdavantera amb un projecte educatiu d'excel·lència, acreditat per EUR-ACE®, i de recerca d'impacte en el món de l'enginyeria mecànica.
 • Et podràs especialitzar en automoció, manteniment, disseny d'equips o construcció.

Un cop t'hagis graduat tindràs un ampli ventall de possibilitats laborals tant en empreses del sector mecànic com com alimentari, automobilístic, químic, elèctric, electrònic o de robòtica industrial. Podràs treballar tant en empreses privades com en l'Administració pública i també exercir de forma lliure la professió.

Podràs treballar en els àmbits següents:

 • Planificació i gestió de projectes relacionats amb els sistemes de transport de fluids, la refrigeració i el fred industrial, la ventilació i la calefacció.
 • Disseny i direcció de projectes d'estructures i instal·lacions industrials.
 • Projecte, disseny, construcció, assaig i utilització de qualsevol sistema mecànic.
 • Disseny i control dels processos relacionats amb la fabricació de les màquines, així com els accionaments mecànics.
 • Disseny i fabricació assistida per ordinador.
 • Projecte, disseny i utilització de nous materials.