saltar al contingut principal
Cercar
URV

La URV en xifres

En aquesta pàgina us facilitem els indicadors institucionals i de posicionament que donen una visió ràpida i exhaustiva de quina és l’evolució i l’estat actual de la URV. Ho presentem en quatre apartats: oferta acadèmica, alumnat, recerca i innovació, i recursos. Aquests apartats s’han agrupat en dos grans blocs: en un hi ha oferta i estudiants, diferenciant els estudis de grau i els de postgrau, i en l’altre s’hi mostra la recerca, la transferència i la producció científica, i els recursos de què disposa la URV per portar-ho a terme.

Docència
Grau
Places ofertes 3.175
Ensenyaments 59
Demanda en primera opció 4.596
Postgrau
Màsters universitaris 53
Doctorat 25
Dades del curs 2020-21    •    Font: Gabinet de la rectora
Pujar
Alumnat
Grau
Nous estudiants 3.367
Estudiants per àmbits de coneixement (nombre i percentatge)
Arts i humanitats 990 8%
Ciències 852 7%
Ciències de la salut 2.646 22%
Ciències socials i jurídiques 5.147 44%
Enginyeria i arquitectura 2.200 19%
Total estudiants 11.835 100%
Alumnat de la URV en programes de mobilitat* 454
Alumnat en estades a la URV* 385
Taxa de rendiment (crèdits aprovats/crèdits matriculats)* 83,6%
Persones titulades* 2.089
Postgrau
Alumnat de postgrau 3.096
Alumnat estranger de postgrau (%) 34%
Alumnat de màsters universitaris 1.836
Persones titulades de màster* 765
Alumnat matriculat en estudis de doctorat 1.260
Tesis llegides* 158
Estudiants de formació permanent* 4.604
Dades del curs 2020-21     *Dades del curs 2019-20    Font: Gabinet de la rectora
R+D+I                                                                                  
Recerca i transferència
Finançament competitiu captat (milions d'euros) 14,5
Finançament no competitiu captat (milions d'euros) 7,1
Instituts i centres de recerca  
Producció i activitat científica
Publicacions Web of Science / SCOPUS 1.577
Àrees d'excel·lència ESI 11
   
Dades de l'any 2019   •    Font: Gabinet de la rectora
Pujar
Recursos
Recursos humans
Personal acadèmic total (EJC) 1.194,7
Personal d'administració i serveis 745
Recursos econòmics
Pressupost anual (milions d'euros)* 111,5
Recursos materials
Superfície total construïda (m2) 167.484
Dades de l'any 2020     * Dades de l’any 2021      •   Font: Gabinet de la rectora
Pujar