saltar al contingut principal
Cercar
URV

La URV en xifres


En aquesta pàgina us facilitem els indicadors institucionals i de posicionament que donen una visió ràpida i exhaustiva de quina és l’evolució i l’estat actual de la URV. Ho presentem en quatre apartats: oferta acadèmica, alumnat, recerca i innovació, i recursos. Aquests apartats s’han agrupat en dos grans blocs: en un hi ha oferta i estudiants, diferenciant els estudis de grau i els de postgrau, i en l’altre s’hi mostra la recerca, la transferència i la producció científica, i els recursos de què disposa la URV per portar-ho a terme.

Docència
Grau
Places ofertes 3.240
Ensenyaments 59
Demanda en primera opció 4.833
Postgrau
Màsters universitaris 57
Doctorat 26
Dades del curs 2022-23    •    Font: Gabinet del rector
Pujar
Alumnat
Grau
Nous estudiants 3.370
Estudiants per àmbits de coneixement (nombre i percentatge)
Arts i humanitats 1.011 8%
Ciències 915 7%
Ciències de la salut 2.713 22%
Ciències socials i jurídiques 5.296 43%
Enginyeria i arquitectura 2.413 20%
Total estudiants 12.348 100%
Alumnat de la URV en programes de mobilitat* 479
Alumnat en estades a la URV* 326
Taxa de rendiment (crèdits aprovats/crèdits matriculats)* 80,9%
Persones titulades* 1.974
Postgrau
Alumnat de postgrau 3.279
Alumnat estranger de postgrau (%) 36%
Alumnat de màsters universitaris 2.132
Persones titulades de màster* 932
Alumnat matriculat en estudis de doctorat** 1.147
Tesis llegides* 184
Estudiants de formació permanent* 3.448
Dades del curs 2022-23     *Dades del curs 2021-22     **Xifres provisionals    Font: Gabinet del rector
R+D+I                                                                                  
Recerca i transferència
Finançament competitiu captat (milions d'euros) 25,0
Finançament no competitiu captat (milions d'euros) 11,4
Instituts i centres de recerca  
Producció i activitat científica
Publicacions Web of Science / SCOPUS 1.882
Àrees d'excel·lència ESI 12
   
Dades de l'any 2021   •    Font: Gabinet del rector
Pujar
Recursos
Recursos humans
Personal acadèmic total (EJC) 1.196,6
Personal d'administració i serveis 718
Recursos econòmics
Pressupost anual (milions d'euros)* 116,8
Recursos materials
Superfície total construïda (m2) 158.025
Dades de l'any 2021     * Dades de l’any 2022      •   Font: Gabinet del rector
Pujar