saltar al contingut principal
Cercar
URV

La URV en xifres

En aquesta pàgina us facilitem els indicadors institucionals i de posicionament que donen una visió ràpida i exhaustiva de quina és l’evolució i l’estat actual de la URV. Ho presentem en quatre apartats: oferta acadèmica, alumnat, recerca i innovació, i recursos. Aquests apartats s’han agrupat en dos grans blocs: en un hi ha oferta i estudiants, diferenciant els estudis de grau i els de postgrau, i en l’altre s’hi mostra la recerca, la transferència i la producció científica, i els recursos de què disposa la URV per portar-ho a terme.

Docència
Grau
Places ofertes 3.130
Ensenyaments 59
Demanda en primera opció 3.680
Postgrau
Màsters universitaris 53
Doctorat 25
Dades del curs 2019-20    •    Font: Gabinet de la Rectora
Pujar
Alumnat
Grau
Nous estudiants 3.140
Estudiants per àmbits de coneixement (nombre i percentatge)
Arts i humanitats 875 8%
Ciències 860 7%
Ciències de la salut 2.624 23%
Ciències socials i jurídiques 5.049 44%
Enginyeria i arquitectura 2.040 18%
Total estudiants 11.448 100%
Alumnat de la URV en programes de mobilitat* 593
Alumnat en estades a la URV* 449
Taxa de rendiment (crèdits aprovats/crèdits matriculats)* 83,3%
Persones titulades* 1.928
Postgrau
Alumnat de postgrau 2.791
Alumnat estranger de postgrau (%) 35%
Alumnat de màsters universitaris 1.594
Persones titulades de màster* 851
Alumnat matriculat en estudis de doctorat 1.197
Tesis llegides* 153
Estudiants de formació permanent 4.301

Dades del curs 2019-20   *Dades del curs 2018-19

•    Font: Gabinet de la Rectora

Pujar
R+D+I
Recerca i transferència
Finançament competitiu captat (milions d'euros) 17,8
Finançament no competitiu captat (milions d'euros) 7,9
Instituts  i centres de recerca  

Producció i productivitat científica

Publicacions Web of Science / SCOPUS 1.399
   
Àrees d'excel·lència ESI 10
Dades de l'any 2018   •    Font: Gabinet de la Rectora
Pujar
Recursos
Recursos humans
Personal acadèmic total (EJC) 1.165,8
Personal d'administració i serveis (PAS)(EJC) 721,5
Recursos econòmics
Pressupost anual (milions d'euros) 109,2
Recursos materials
Superfície total construïda (m2) 167.484
Dades de l'any 2019     •    Font: Gabinet de la Rectora
Pujar