GRAU D'ENGINYERIA MECÀNICA (2010)Pla d'estudisGlossari de termesData de càrrega de les dades:
04/10/21Curs de referència: 2020-21
Ràtio
Demanda en 1a opció / oferta:
Nota de tall+  Taxa d'abandonament a 1er curs+ Taxa d'abandonament + Taxa de rendiment+  Taxa de graduació+  Durada mitjana dels estudis (en anys)+  Percentatge d'estudiants estrangers+  Alumnes de pràctiques externes+  Alumnes en mobilitat8,1%5,320,6%18,0%66,5%41,0%NOU ACCÉS PER VIA D'ACCÉSMATRÍCULA PER SEXEESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D'ACCÉS OFERTA-DEMANDA EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULAINDICADORS MatrículaActivitatResultatsTitulats+  Mitjana crèdits matriculats per curs+  Percentatge d'estudiants de Tarragona+  Taxa d'eficiència86,4%5096,1%+ Taxa de rendiment a 1er curs59,4%40+ Percentatge d'estudiants
satisfets amb la titulació
+  Mitjana d'edat239,4%90,6%DonesHomes(*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada(*)5,00101,7%6