saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Química

La química és la ciència fonamental que estudia l'estructura i el comportament de la matèria i els canvis que s'hi produeixen a escala molecular. L'objectiu del grau en Química és preparar professionals competents, qualificats i capacitats per dur a terme la seva activitat tant a la indústria com en centres de formació o de recerca.

Amb el grau en Química obtindràs les eines per entendre les propietats i les transformacions de substàncies per mitjà d'activitats teòriques, la resolució de problemes i pràctiques de laboratori. A més, adquiriràs la capacitat per desenvolupar i controlar compostos i processos químics en molts sectors productius fonamentals per a la societat, com el control dels aliments, la salut de les persones, el medi ambient o els nous materials.

Pots fer aquest mateix grau totalment en anglès.

La URV és la primera universitat de l’Estat espanyol en el camp de la Química i l’única situada en el top 100 segons el Shanghai Ranking of Academic Subjects dels darrers dos anys.

Places

60

Idiomes

Català (90%) i anglès (10%)

Nota de tall 2023 9,206
Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE 11 d'agost de 2011

 

Per estudiar aquest grau es recomana tenir coneixements sòlids de química, física, matemàtiques i d'informàtica. A més, un domini oral i escrit de català i castellà i un nivell mitjà d'una llengua estrangera, preferentment l'anglès.

Si vols, pots cursar el grau de Química en anglès; s’hi requereix com a mínim el nivell B1 d’anglès tot i que et recomanem que tinguis el B2.

Tens molts motius per estudiar amb nosaltres

 • La URV és la millor universitat per estudiar Química a l'Estat espanyol, d'acord amb l'U-rànquing des del 2017 (Fundació BBVA i IVIE).
 • El grau de Química de la URV és l'únic de Catalunya que ha obtingut el segell d'excel·lència de l'Agència de Qualitat Universitària (AQU) i també l'acreditació d'una interacció excel·lent entre recerca i docència.
 • DOW Chemical ha escollit la URV com una de les vuit universitats estratègiques a Europa, Àfrica i Orient Mitjà d'entre 8.000 centres universitaris.
 • La URV és a tocar del complex petroquímic més important del sud d'Europa.
 • Podràs fer pràctiques en empreses i centres de recerca reconeguts internacionalment.
 • Participaràs en programes d'intercanvi amb altres universitats i empreses d'arreu del món.

La menció és una especialització dins del grau que s'aconsegueix superant un conjunt d'assignatures optatives del pla d’estudis:  

 • Química Industrial i Aplicada: aquesta menció aprofundeix en àrees d'activitat relacionades amb la indústria química i afins. Forma els graduats en els aspectes professionals de la indústria química, com per exemple la gestió a l'empresa, l'anàlisi i el control ambiental, i la seguretat i higiene a la feina.
 • Química per a la Recerca i el Desenvolupament: aquesta menció orienta els estudiants cap als perfils professionals més relacionats amb la docència i la investigació.
 • Formació Dual: aquesta menció desenvolupa les competències pròpies del grau en un entorn professional. Per tant, els estudiants fan tres períodes de pràctiques en empreses del sector. S’ofereixen entre 5 i 10 places per curs i rep el suport de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). La menció en formació dual s’organitza de la manera següent: primer quadrimestre amb les assignatures Estada en la Indústria Química (24 ECTS) al matí, i Orientació en la Indústria Química (6 ECTS), a la tarda, i al segon quadrimestre, les assignatures de Pràctiques externes (12 ECTS) i Treball de Fi de Grau (12 ECTS).

Els sectors en què les persones graduades en Química poden trobar una sortida professional com a directiu o directiva, responsable de producció, responsable de medi ambient, responsable de laboratori, comercial, consultoria, investigació o docència, entre d'altres, són:

 • Aeroespacial
 • Plàstics i polímers
 • Agroquímic
 • Metal·lúrgic
 • Alimentari   
 • Medi ambient  
 • Ceràmic
 • Petroquímic 
 • Cosmètic i perfums  
 • Pintures     
 • Electrònica     
 • Química fina     
 • Energia    
 • Química nuclear     
 • Enginyeria     
 • Reciclatge     
 • Ensenyament     
 • Sanitari     
 • Farmacèutic     
 • Tèxtil    
 • Materials     
 • Tractament d'aigües i de residus