saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Química (2009)

Branca: Ciències

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- 6 30 12 (obligatòria) 12 (obligatòria) 60
TOTALS 60 126 30 12 12 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
13204001
13224001
Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques Ciències
13204005
13224005
Biologia 6 Bàsica Biologia Ciències
13204007
13224007
Estadística Aplicada 6 Bàsica Estadística Ciències de la Salut
13204009
13224009
Química I 6 Bàsica Química Ciències
13204011
13224011
Física I 3 Bàsica Física Ciències
Segon Quadrimestre  
13204012
13224012
Física II  6 Bàsica Física Ciències
13204004
13224004
Complements de Química  6 Bàsica Química Ciències
13204006
13224006
Bioquímica  6 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
13204008
13224008
Informàtica i Documentació  6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
13204010
13224010
Química II 6 Bàsica Química Ciències

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204102
13224102
Anàlisi Instrumental 9 Obligatòria
13204105
13224105
Termodinàmica i Fenòmens de Transport 9 Obligatòria
13204109
13224109
Química Inorgànica I 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204101
13224101
Química Analítica 6 Obligatòria
13204113
13224113
Química Orgànica I 6 Obligatòria
13204117
13224117
Cristal·lografia 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204106
13224106
Estructura Molecular 6 Obligatòria
13204110
13224110
Química Inorgànica II 6 Obligatòria
13204114
13224114
Química Orgànica II 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204104
13224104
Laboratori de Química Analítica 3 Obligatòria
13204107
13224107
Espectroscòpia i Cinètica Química 9 Obligatòria
13204108
13224108
Laboratori de Química Física 3 Obligatòria
13204111
13224111
Compostos Inorgànics Avançats 9 Obligatòria
13204112
13224112
Laboratori de Química Inorgànica 3 Obligatòria
13204118
13224118
Enginyeria Química 6 Obligatòria
13204120
13224120
Ciutadania 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204121
13224121
Síntesi Orgànica 4.5 Obligatòria
13204123
13224123
Laboratori de Química Orgànica 3 Obligatòria
13204125
13224125
Tècniques de Separació 5 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204122
13224122
Determinació Estructural de Compostos Orgànics 4.5 Obligatòria
13204124
13224124
Laboratori de Química Orgànica Avançada 3 Obligatòria
13204126
13224126
Quimiometria 4 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13204119
13224119
Ciència de Materials 6 Obligatòria
  Optatives 30 Optativa
Segon Quadrimestre
13204301
13224301
Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
13204401
13224401
Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria
(*) Per matricular-se del TFG cal tenir superats com a mínim 168 ECTS d'assignatures obligatòries, incloent-hi totes les de primer i segons curs. Es recomana que els 48 crèdits restants corresponguin a assignatures de tercer curs, sense tenir en compte la Ciutadania.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
13204013
13224013
Física en l’àmbit de la Química 9 Bàsica Física Ciències
Primer Quadrimestre  
13204001
13224001
Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques Ciències
13204005
13224005
Biologia 6 Bàsica Biologia Ciències
13204007
13224007
Estadística Aplicada 6 Bàsica Estadística Ciències de la Salut
13204009
13224009
Química I 6 Bàsica Química Ciències
Segon Quadrimestre  
13204004
13224004
Complements de Química 6 Bàsica Química Ciències
13204006
13224006
Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
13204008
13224008
Informàtica i Documentació aplicades a la Química 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
13204010
13224010
Química II 6 Bàsica Química Ciències

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204102
13224102
Anàlisi Instrumental 9 Obligatòria
13204105
13224105
Termodinàmica i Fenòmens de Transport 9 Obligatòria
13204109
13224109
Química Inorgànica I 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204101
13224101
Química Analítica 6 Obligatòria
13204113
13224113
Química Orgànica I 6 Obligatòria
13204117
13224117
Cristal·lografia 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204106
13224106
Estructura Molecular 6 Obligatòria
13204110
13224110
Química Inorgànica II 6 Obligatòria
13204114
13224114
Química Orgànica II 6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
13204104
13224104
Laboratori de Química Analítica 3 Obligatòria
13204107
13224107
Espectroscòpia i Cinètica Química 9 Obligatòria
13204108
13224108
Laboratori de Química Física 3 Obligatòria
13204111
13224111
Compostos Inorgànics Avançats 9 Obligatòria
13204112
13224112
Laboratori de Química Inorgànica 3 Obligatòria
13204118
13224118
Enginyeria Química 6 Obligatòria
13204120
13224120
Ciutadania 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
13204121
13224121
Síntesi Orgànica 4.5 Obligatòria
13204123
13224123
Laboratori de Química Orgànica 3 Obligatòria
13204125
13224125
Tècniques de Separació 5 Obligatòria
Segon Quadrimestre
13204122
13224122
Determinació Estructural de Compostos Orgànics 4.5 Obligatòria
13204124
13224124
Laboratori de Química Orgànica Avançada 3 Obligatòria
13204126
13224126
Quimiometria 4 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
13204119
13224119
Ciència de Materials 6 Obligatòria
  Optatives 30 Optativa
Segon Quadrimestre
13204301
13224301
Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
13204401
13224401
Pràctiques Acadèmiques Externes (**) 12 Obligatòria
(*) Per matricular-se del TFG cal tenir superats com a mínim 168 ECTS d'assignatures obligatòries, incloent-hi totes les de primer i segons curs. Es recomana que els 48 crèdits restants corresponguin a assignatures de tercer curs, sense tenir en compte la Ciutadania.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.