GRAU EN QUÍMICA (2009) Pla d'estudis Glossari de termes Data de càrrega de les dades:
17/03/23 Curs de referència: 2021-22
Nota de tall + Taxa d'abandonament a 1er curs + Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Durada mitjana dels estudis (en anys) + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques externes + Alumnes en mobilitat 5,9% 4,8 12,3% 34,8% 65,8% 36,4% NOU ACCÉS PER VIA D'ACCÉS MATRÍCULA PER SEXE ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D'ACCÉS  OFERTA-DEMANDA  EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana crèdits matriculats per curs + Percentatge d'estudiants de Tarragona + Taxa d'eficiència 88,0% 54 84,6% + Taxa de rendiment a 1er curs 73,3% 45 + Grau de satisfacció
amb els estudis
+ Mitjana d'edat 50,5% 49,5% Dones Homes s.d (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada. Ràtio
Demanda en 1a opció / oferta:
21 9,27 0,97 7 7,29