saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Química en anglès

La química és la ciència fonamental que estudia l'estructura i el comportament de la matèria i els canvis que s'hi produeixen a escala molecular. L'objectiu del grau en Química en anglès és preparar professionals competents, qualificats i capacitats per dur a terme la seva activitat tant a la indústria com en centres de formació o de recerca.

Amb el grau en Química en anglès obtindràs les eines per entendre les propietats i les transformacions de substàncies per mitjà d'activitats teòriques, la resolució de problemes i pràctiques de laboratori. A més, adquiriràs la capacitat per desenvolupar i controlar compostos i processos químics en molts sectors productius fonamentals per a la societat, com el control dels aliments, la salut de les persones, el medi ambient o els nous materials.

Cada cop hi ha més demanda de professionals de la química amb un nivell alt d'anglès, tant per treballar a les empreses químiques (moltes de les quals són internacionals) com per fer recerca (on l'anglès és la llengua de referència).

La docència és íntegrament en llengua anglesa. No hi ha cap altra universitat a Catalunya o a Espanya que ofereixi la possibilitat de cursar tot el grau en Química en anglès.

Tant el pla formatiu com el preu del grau en Química en anglès és el mateix que el del grau en Química en català.

No hi ha cap altra universitat a Catalunya o a Espanya que ofereixi la possibilitat de cursar tot el grau en Química en anglès.

Places

30

Idiomes

Anglès (100%)

Nota de tall 2023 7,83
Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE 11 d'agost de 2011

Per estudiar aquest grau es recomana tenir coneixements sòlids de química, física, matemàtiques i informàtica. A més, cal disposar com a mínim del nivell B1 d'anglès, tot i que et recomanem el B2 per seguir bé les classes.

No cal acreditar el B1 de llengua anglesa si l’anglès és la llengua pròpia del seu país d'origen o bé els estudis previs requereixen el nivell d'anglès, p. e. batxillerat internacional.

Tens molts motius per estudiar amb nosaltres:

 • La URV és la millor universitat per estudiar Química a l'Estat espanyol, d'acord amb l'U-rànquing des de 2017 (Fundació BBVA i IVIE).
 • La URV és la primera universitat de l'Estat espanyol en el camp de la Química i l’única situada en el top 100 segons el Shanghai Ranking of Academic Subjects dels darrers dos anys.
 • El grau en Química de la URV és l'únic de Catalunya que ha obtingut el segell d'excel·lència de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i també l'acreditació d'una interacció excel·lent entre recerca i docència.
 • DOW Chemical ha escollit la URV com una de les vuit universitats estratègiques a Europa, Àfrica i Orient Mitjà d'entre 8.000 centres universitaris.
 • La URV és a tocar del complex petroquímic més important del sud d'Europa.
 • L'obtenció del grau et permetrà perfeccionar el nivell d'anglès i millorar el currículum.
 • Podràs fer pràctiques en empreses i centres de recerca reconeguts internacionalment.
 • Participaràs en programes d'intercanvi amb altres universitats i empreses d'arreu del món.

La menció és una especialització dins del grau que s'aconsegueix superant un conjunt d'assignatures optatives:    

 • Química Industrial i Aplicada: aquesta menció aprofundeix en àrees d'activitat relacionades amb la indústria química i afins. Forma els graduats en els aspectes professionals de la indústria química, com per exemple la gestió a l'empresa, l'anàlisi i el control ambiental, i la seguretat i higiene a la feina.    
 • Química per a la Recerca i el Desenvolupament: aquesta especialització orienta els estudiants cap als perfils professionals més relacionats amb la docència i la investigació.
 • Formació Dual: aquesta menció desenvolupa les competències pròpies del grau en un entorn professional. Per tant, els estudiants fan tres períodes de pràctiques en empreses del sector. S'ofereixen entre 5 i 10 places per curs i rep el suport de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). La menció en formació dual s'organitza de la manera següent: primer quadrimestre amb les assignatures Estada en la Indústria Química (24 ECTS) al matí, i Orientació en la Indústria Química (6 ECTS), a la tarda, i al segon quadrimestre, les assignatures de Pràctiques externes (12 ECTS) i Treball de Fi de Grau (12 ECTS).

Els sectors en què les persones graduades en Química poden trobar una sortida professional com a directiu o directiva, responsable de producció, responsable de medi ambient, responsable de laboratori, comercial, consultoria, investigació o docència, entre d'altres, són: 

 • Aeroespacial
 • Plàstics i polímers
 • Agroquímic
 • Metal·lúrgic
 • Alimentari   
 • Medi ambient  
 • Ceràmic
 • Petroquímic 
 • Cosmètic i perfums  
 • Pintures     
 • Electrònica     
 • Química fina     
 • Energia    
 • Química nuclear     
 • Enginyeria     
 • Reciclatge     
 • Ensenyament     
 • Sanitari     
 • Farmacèutic     
 • Tèxtil    
 • Materials     
 • Tractament d'aigües i residus