saltar al contingut principal
Cercar
URV

Acull un/a estudiant en pràctiques


La gestió administrativa de les pràctiques la fan les facultats, les escoles o la Fundació URV en funció de l’àrea de coneixement o la tipologia. 


L'estada en pràctiques dels i les estudiants en empreses o institucions es formalitza mitjançant un conveni.

El conveni de pràctiques el subscriuen la Universitat i l'entitat col·laboradora. Addicionalment es gestiona un annex que detalla les dades i compromisos que adquireix l’estudiant. La URV té un model propi previst de conveni que es pot signar de forma àgil si no cal introduir cap modificació. Tingueu en compte que si cal introduir esmenes al redactat, el text haurà de passar necessàriament per controls jurídics i la durada dels tràmits serà més llarga. 

La signatura ha de ser prèvia a l'inici de l'estada de pràctiques.