saltar al contingut principal
Cercar
URV

Campus Rural 2023

El Programa Campus Rural és una iniciativa desenvolupada pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en col·laboració amb el Ministerio de Universidades i les universitats públiques espanyoles, que permetrà que els universitaris de qualsevol titulació oficial puguin dur a terme pràctiques acadèmiques en municipis de zones rurals amb problemes de despoblació de qualsevol comunitat autònoma o Portugal.

Les pràctiques es podran fer en entitats les dependències de les quals estiguin ubicades a les zones objecte de la iniciativa, ja es tracti d'ajuntaments, mancomunitats i altres organismes, o també associacions, cambres de comerç o fundacions sense ànim de lucre i empreses legalment constituïdes.

Calendari i documents

 

Convocatòria URV (català) (castellà)

20/02/2023 a 10/03/2023

Inscripció d’entitats (finalitzat)

14/03/2023

Publicació llista de llocs de pràctiques

16/03/2023 a 12/04/2023

Inscripció per estudiants de la URV (finalitzat)

24/03/2023 a les 11:00 h

Sessió informativa per participants e interessats, inscripció a través del correu bzn-campus-rural(ELIMINAR)@miteco.es 

18/04/2023

Publicació llista provissional d'estudiants i places assignades

05/05/2023

15/05/2023 a 31/08/2023

Realització ordinària de l'estada de pràctiques