saltar al contingut principal
Cercar
URV

Campus Rural 2024

El Programa Campus Rural és una iniciativa desenvolupada pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en col·laboració amb el Ministerio de Universidades i les universitats públiques espanyoles, que permetrà que els universitaris de qualsevol titulació oficial puguin dur a terme pràctiques acadèmiques en municipis de zones rurals amb problemes de despoblació de qualsevol comunitat autònoma o Portugal.

Les pràctiques es podran fer en entitats les dependències de les quals estiguin ubicades a les zones objecte de la iniciativa, ja es tracti d'ajuntaments, mancomunitats i altres organismes, o també associacions, cambres de comerç o fundacions sense ànim de lucre i empreses legalment constituïdes.

Calendari i documents

 

Convocatòria URV (català) (castellà)

01/03/2024 a 17/03/2024

Inscripció d’entitats (finalitzat)

18/03/2024

Publicació llista de llocs de pràctiques

19/03/2024 a 14/04/2024

Inscripció per estudiants de la URV (finalitzat)

15/04/2024 a 19/04/2024

Publicació llista provissional d'estudiants i places assignades

06/05/2024

Publicació llista definitiva d'estudiants i places assignades

15/05/2024 a 31/08/2024

Realització ordinària de l'estada de pràctiques

01/09/2024 a 15/11/2024

Període extraordinari de realització d’estades de pràctiques