saltar al contingut principal
Cercar
URV

FAQ MOBILITY

Preguntes freqüents per a estudiants de mobilitat internacional

Per a estudiants sortints de la URV:

Per al personal sortint de la URV:

- Preguntes generals

- Brexit

- Covid 19

Preguntes generals

- Brexit

- Covid 19

Per a estudiants entrants de la URV:

Per al personal entrant de la URV

- Estudiants actuals 2021-2022

- Futurs estudiants 2022-2023

Preguntes generals

INFORMACIÓ OFICIAL

Per a estudiants sortints de la URV:

Preguntes generals

 • He estat admès per la universitat de destí per fer una mobilitat, però tinc dubtes sobre els tràmits que he de realitzar a partir d'ara.

Tot i que l'escenari actual és de gran incertesa, des del Centre Internacional et recomanem que realitzis tots els tràmits per fer la teva mobilitat de la manera prevista: obtenir l'admissió a la Universitat de destí, elaborar el Learning o Training Agreement i realitzar la resta de tràmits inicials obligatoris que s'indiquin a la convocatòria.

En relació amb els possibles costos en què puguis incórrer per preparar la teva mobilitat, et recomanem màxima prudència abans de realitzar cap pagament (allotjament, visats, vols) perquè no hi ha garanties de reemborsament de les despeses que facis si posteriorment decideixes o no pots fer la mobilitat.

 • Quins tràmits he de fer per poder viatjar?

Hauràs de mirar la informació oficial actualitzada sobre entrada d'estrangers segons la teva destinació, i també pots trobar informació útil a:

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inicio.aspx

 • Vull anar a una universitat que no apareix a la llista de convenis. Què he de fer?

Si no apareix a la llista és perquè no té conveni amb la URV i, per tant, no podem garantir que puguis anar a aquesta institució. Tanmateix, estem oberts a obrir convenis amb altres universitats, sempre que s'ajustin als criteris d'afinitat institucional i acadèmica. Si aquest és el teu cas, consulta amb el Centre Internacional per a més informació, veure els terminis i com es pot fer.

 • Qui em pot ajudar a trobar una empresa per fer les pràctiques?

És la teva responsabilitat trobar una empresa per fer les pràctiques. No obstant això, pots consultar-ho amb el teu coordinador de mobilitat i a les següents webs del Centre Internacional:

/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/traineeships-portada/

/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/traineeships-guia/

 • Quan rebré el pagament de la meva beca Erasmus+?

El pagament de la beca Erasmus+ es fa en dos terminis: el primer, quan arribes a la universitat de destinació i finalitzis els tràmits inicials obligatoris com ara enviar el "Certificate of Arrival; i el segon i últim pagament, quan tornes a la URV i finalitzis els tràmits obligatoris finals del programa. En el cas del pagament de la beca Santander Erasmus es paga en un únic pagament abans de l'inici de la mobilitat. En tots els casos cal haver complert tots els tràmitsque marca la convocatòria corresponent.

 • Com puc saber quin és l’import de la meva beca?

Pots consultar-ho a l’apartat de finançament de la pàgina web de la convocatòria. Cal tenir en compte que els imports s’acutalitzen cada any i que depenen de la disponibilitat de fons.

 • Quines serien les conseqüències econòmiques si tornés abans de la previsió de finalització teòrica del meu període d'intercanvi?

Dependrà del tipus d'intercanvi, de la durada del període realitzat a l'estranger i també si, després de tornar, continues o no amb les classes i activitats en línia de la teva universitat de destí.

Si ets un estudiant Erasmus+ (d'estudis o pràctiques) i has reprès l'activitat acadèmica a la URV després del teu retorn, interrompent la mobilitat, cobraràs el període d'estada real al país d'acollida només si has fet el mínim d'estada que estableix el programa Erasmus: 2 mesos per a pràctiques i 3 per estudis.

Si has tornat, però segueixes les classes en línia de la teva universitat d'acollida, es considera que continues amb la Mobilitat, però de nou, tant sols es pagarà el temps d'estada real al país si has estat el mínim establert a l'estranger: 2 mesos per a pràctiques i 3 per estudis.

Recorda que, en qualsevol cas, has d'enviar el certificat d'estada corresponent per justificar-ho. Així mateix, et recomanem que mantinguis també els comprovants del vol/tren o altres documents que demostrin que has realitzat el desplaçament, en cas que se't requereixin.

 • Tinc assignada una estada de mobilitat per al proper curs i la universitat de destí encara no m'ha contactat. Què he de fer?

Has d'informar el Centre Internacional de manera immediata perquè pugui comprovar quin és l'estat de la teva nominació a la universitat de destí.

 • Què passaria si no puc arribar a temps per a l'inici del semestre a la universitat de destí?

Has d'informar a la universitat de destí i preguntar si és possible iniciar el semestre de manera online des d'aquí, fins que t'hi puguis incorporar.

 • En el cas que no sigui possible realitzar la meva estada de mobilitat el primer semestre, la puc posposar per al segon semestre? 

Sí, sempre i quan tinguis la confirmació de la universitat de destí i del teu coordinador de mobilitat de la URV. Cal informar d'aquest canvi al Centre Internacional a través del Full d'incidències signat per tu i pels dos coordinadors de mobilitat"​​​​​​.

 • Què he de fer si vull renunciar a la meva estada de mobilitat? 

Ens has d'enviar el Full de renúncia degudament omplert, signat per tu i el teu coordinador de mobilitat de la URV.

 • Què passa si suspenc alguna assignatura a la universitat de destinació?

T'hauràs de presentar a la segona convocatòria a la universitat de destinació, o repetir a la URV els crèdits que no se t'hagin pogut convalidar.

 • Com es fa la convalidació de crèdits?

Una vegada hagis obtingut el certificat de notes (transcript of records) de la universitat en la qual has fet l'estada, i seguint el que s'hagi acordat en el Learning Agreement o el Training Agreement, el teu coordinador de mobilitat les incorporarà al teu expedient acadèmic de la URV.

 • A qui haig d'acudir si tinc dubtes o un problema durant la meva estada?

- Dubtes acadèmics (canvis d'assignatures, convalidacions...): al coordinador acadèmic de mobilitat internacional de la teva facultat a la URV.

- Dubtes sobre el pagament de la beca, contacte amb la universitat de destinació, la plataforma OLA (Online Learning Agreement), o tràmits: amb el Centre Internacional a mobility.out(ELIMINAR)@urv.cat

- Altres dubtes logístics (allotjament, calendari de classes, horari a la universitat de destinació, etc.): la majoria de dubtes te'ls poden resoldre a l'Oficina de Relacions Internacionals de la universitat d'acollida, o a la seva pròpia web.

- Dubtes sobre immigració: a la mateixa universitat de destí, o a la web de l'ambaixada o del consolat espanyol del país en què et trobes. 

 • Com puc buscar allotjament al país de destinació?

La universitat d'acollida és qui t'ha d'informar sobre les possibilitats d'allotjament al país de destinació. És possible que t'ofereixin plaça en una residència universitària; no obstant això, és responsabilitat teva contactar-hi per solucionar qualsevol dubte, reservar una plaça, o trobar allotjament.

 • He de pagar matrícula a la universitat d'acollida?

No. Els acords d'intercanvi de mobilitat internacional eximeixen del pagament de matrícula a la universitat de destinació. Per tant, el pagament de la matrícula el fas a la URV, com si d'un curs més es tractés. Algunes universitats poden sol·licitar el pagament d'una taxa simbòlica per obertura d'expedient o ús de material delicat, així com per seguir cursos d'idiomes.

Tingues en compte que hi ha certs convenis de caràcter específic, com les escoles d'estiu o les dobles titulacions, en els quals sí que es paguen taxes acadèmiques a la universitat de destí.

Brexit

 • Encara puc fer una mobilitat al Regne Unit?

Sí, la celebració de l'Acord de Retirada fa possible que les institucions d'educació superior i altres organismes dels països del programa segueixin enviant estudiants i personal a Regne Unit per realitzar mobilitats Erasmus+ amb fons de les convocatòries de 2019 i 2020, fins que els projectes arribin a la seva fi o s'esgotin els fons. En qualsevol cas el curs 2022-23 serà l'últim que el Regne Unit podrà rebre/enviar estudiants sota el programa Erasmus+.

 • Com a estudiant de la UE, quina documentació necessito per entrar al Regne Unit?

A partir d'ara, per entrar al Regne Unit es necessita disposar de passaport vàlid. També, a partir de gener de 2021, és necessari un visat per a estades iguals o superiors a 6 mesos. Les condicions estan detallades a la web oficial del Govern Britànic: https://www.gov.uk/check-uk-visa.

L'assegurança mèdica europea segueix vigent, però per a estades superiors a 6 mesos s'ha de pagar l'Immigration Health Surcharge, juntament amb el visat. Per qüestions relatives a les assegurances és preferible contactar amb la universitat de destí per a que t'informi.

Si et sents més còmode/a viatjant amb la prova que estàs estudiant actualment al Regne Unit, pots demanar un certificat d'estatus d'estudiant a la teva universitat de destí on s'indiqui les dates en què estudiaràs al Regne Unit.

A mode orientatiu, el cost d’aquests tràmits, segons informació que pot variar, és: 

             - 419€ pel visat (per entre 6 mesos i 1 any)

             - £470 per l’atenció sanitària

             - també has de poder demostrar que disposes de £1334/mes per poder viure al Regne Unit

 • Seguiré rebent ajut econòmic per a la meva estada de mobilitat Erasmus+ al Regne Unit?

Mentre continuin els projectes vigents, es seguirà percebent l'ajut econòmic, d'acord als barems que apareixen a les convocatòries. 

 • Hauré de pagar matrícula per a la meva mobilitat a una universitat Britànica?

La universitats de destí haurà de continuar acollint estudiants d'intercanvi entrants amb tarifes de matrícula exemptes.

Si hi ha un canvi en el futur de les taxes de matrícula per a estudiants d'intercanvi, t'ho haurien de comunicar tant a tu com al Centre Internacional el més aviat possible.

 • Puc sol·licitar una plaça per estudiar en una universitat britànica durant el curs 2021/22?

La majoria d'Universitats britàniques continuaran amb els intercanvis europeus amb normalitat el curs 2021/22, d'acord amb els termes de l'Acord de retirada.

Covid-19

 • Podré realitzar la meva estada de mobilitat el proper curs? 

Sí, si la institució de destí ho permet. Et mantindrem informats sobre les decisions de les universitats de destí tan bon punt ens comuniquin algun canvi (si s'escau) en funció de l'evolució de la pandèmia i les restriccions que cada país estableixi. 

 • Si tinc previst fer una mobilitat, però la universitat d'acollida només fa classes virtuals, puc anar igualment al país? I si hi vaig, tindré beca i se'm reconeixerà acadèmicament la mobilitat?

Sí, si el país permet viatjar-hi (mirar informació oficial actualitzada sobre entrada d'estrangers a cada país), pots desplaçar-te i seguir les classes des d'allà, amb la mateixa beca que se't va assignar i el mateix reconeixement acadèmic, sempre i quan facis entrega de la documentació requerida per al pagament de la beca.

Recorda que per estudis, l'estada mínima necessària és de 3 mesos per poder obtenir la beca, i per a pràctiques, 2 mesos.

 • Puc fer una mobilitat 100% online?

Tot i que bona part dels objectius de la mobilitat d'estudis es perden amb la mobilitat virtual, la URV ha permès la realització de mobilitats 100% virtuals tant en el programa MOU com a l'Erasmus +.

En cas que facis una mobilitat Erasmus+ 100% virtual des d'aquí, recorda que igualment s'ha de signar el conveni de subvenció, i realitzar tots els tràmits obligatoris establerts a la convocatòria, tant sols que serà sense beca. També necessitaràs que la universitat de destí et signi el dia que t'incorpores de manera virtual, per tal d'acreditar la teva mobilitat i obtenir el reconeixement acadèmic.

Recorda, per a obtenir beca Erasmus+ has de deplaçar-te al país de destinació i fer-hi l'estada mínima (3 mesos per Erasmus+ Estudis, 2 per a pràctiques).

En el cas del programa MOU, tampoc percebràs ajuda en cas que decideixis realitzar una mobilitat 100% virtual des d'aquí i, a més, hauràs de tenir en compte possibles problemes derivats: diferència horària, tipologia d'exàmens, idioma de les classes en línia, etc.

En qualsevols dels casos, si decideixes anar al país de destí, recorda que hauràs de contactar amb l'Oficina de Relacions Internacionals de la Universitat d'acollida per demanar el certificat d'arribada que acrediti la teva presència física a destinació. També et recomanem que guardis qualsevol document que justifiqui el teu desplaçament (correu sol·licitant la signatura del teu certificat d'arribada, bitllets d'avió, lloguer d'habitatge, etc.)

 • Si tinc previst fer una mobilitat, però la universitat d'acollida només fa classes virtuals, puc seguir-les des d'aquí? Tindré beca? Se'm reconeixerà acadèmicament la mobilitat?

Pots seguir les classes virtuals de la teva universitat d'acollida des de casa i obtindràs el corresponent reconeixement acadèmic, però no obtindràs beca. La beca només es podrà donar si viatges a la universitat de destí i hi estàs el mínim establert pel programa Erasmus (2 mesos per pràctiques i 3 mesos per estudis).

 • Què passa si la universitat d'acollida ofereix una modalitat de docència blended, que combini algunes classes presencials i altres en línia?

Podràs realitzar la teva mobilitat d'intercanvi sense problemes al país d'acollida, ja que per seguir aquest tipus de docència combinada és necessària la presència física al campus.

Rebràs la teva ajuda Erasmus + si fas l'estada mínima, i hauràs de justificar-la amb els teus certificats d'arribada i de sortida, a més del teu certificat de notes (Transcript of Records).

 • Què passa si tenia un ajut de curs complet i la meva universitat d'acollida ha cancel·lat el primer quadrimestre?

En el cas d'estades de curs complet, la mobilitat presencial es podrà reduir al segon quadrimestre.

No obstant, si la universitat d'acollida ho permet, podràs realitzar una mobilitat en línia el primer quadrimestre i una mobilitat presencial el segon, prèvia confirmació amb la universitat d'acollida i sempre tenint en compte les possibles dificultats que això pugui suposar per a un adequat seguiment de les classes en línia.

Recorda que has de confirmar aquesta opció amb la teva universitat d'acollida i amb el Centre Internacional per assegurar-te que és viable. En tot cas, la percepció de la beca resta condicionada a la durada real de l'estada física i al compliment del període mínim d'estada (3 mesos per a estudis, 2 per a pràctiques)

 • Si faig les classes online al país d'acollida, i la universitat o institució d'acollida està tancada i no em poden signar el certificat d'estada, com puc demostrar que efectivament he realitzat la mobilitat?

Si no t'han pogut signar el certificat d'arribada perquè la universitat està tancada, cal que ens facis arribar còpia dels bitllets d'avió, tren, o altres documents que demostrin que has realitzat el desplaçament d'anada i tornada.

 • Si quan arribo al país de destinació he d'estar en quarantena i fer sessions d'introducció o benvinguda online, o altres formacions de manera virtual, això em compta com a part de l'activitat? Aquests dies estan coberts per la beca?

Si de manera obligatòria has d'estar en quarantena en el país d'acollida, aquest període es considera part de la mobilitat i queda igualment cobert per l'ajuda que se t'ha concedit. En qualsevol cas, caldrà que ho posis en coneixement de la universitat d'acollida i que aquesta consideri la data d'arribada al país com a data d'inici de la teva estada de mobilitat, així com fer-ho constar al certificat d'estada.

 • Si per anar a la meva destinació de mobilitat se'm requereix una PCR, on me la podria fer?

Si us plau, contacta amb hosting(ELIMINAR)@urv.cat i et donarem un llistat de llocs autoritzats on poder fer-te la prova PCR.

 • Si per tornar a Espanya, m'he de fer una prova PCR (o diagnòstica de COVID-19) hi ha algun ajut o beca disponible per cobrir aquest cost?

Malauradament ni el programa Erasmus ni la Universitat tenen fons disponibles per a aquestes despeses.

Aquestes mesures són imposades pel Govern i poden canviar (com ja s'ha vist en el passat). El millor per assegurar quines són les mesures actuals és mirar: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LONDRES/es/COVID19-UK/Paginas/Requisitos-de-entrada-en-Espa%C3%B1a.aspx

 • En el cas que no sigui possible realitzar la meva estada de mobilitat durant aquest curs, la puc posposar per al curs següent sense haver de participar en una nova convocatòria de mobilitat? 

No hi ha una decisió definitiva sobre aquest assumpte. La voluntat és seguir donant la possibilitat a tots els estudiants de gaudir d'aquesta experiència però caldrà avaluar cada cas i veure quines possibilitats hi ha, ja que les condicions i els convenis poden canviar d'un any per l'altre.

 • Tens més dubtes sobre la teva beca Erasmus+?

Consulta la pàgina de FAQs de la Comissió Europea relativa a l'impacte de la COVID-19 en les activitats Erasmus+:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_es

Per al personal sortint de la URV:

Preguntes generals

 • Tinc una beca per fer una mobilitat STT / STA KA103. Puc fer la meva mobilitat l'any vinent?

Si teniu una beca de mobilitat per al curs 19/20, podeu fer la vostra mobilitat fins al 31 de maig de 2021.

Si teniu beca pel curs 20/21, podreu fer la vostra mobilitat fins al 30 de setembre del 2021 (data que podria ser prorrogada)

 • Si vull anular la meva mobilitat, com ho hauria de fer?

Si voleu retirar-vos de la vostra mobilitat sortint, heu d'informar el Centre Internacional i enviar la vostra renúncia formal.

Brexit
 • El personal de la URV encara pot exercir la mobilitat al Regne Unit?

Sí, la celebració de l'Acord de Retirada fa possible que les institucions d'educació superior i altres organismes dels països del programa segueixin enviant estudiants i personal al Regne Unit per realitzar mobilitats Erasmus + amb fons de les convocatòries de 2019 i 2020, fins que els projectes arribin a la seva fi o s'esgotin els fons.

Covid-19
 • Si tinc una beca STT/STA i finalment no puc viatjar al país de destinació a causa de les restriccions pel COVID, què puc fer?

En el cas de no poder viatjar al país on havies de fer la mobilitat, hauries de renunciar a la teva beca STT/STA.

En el cas dels PDI amb beca STA, hi ha l'opció d'impartir classes de manera virtual i rebre l'ajuda econòmica corresponent, sempre que viatgin al país de destinació.

 • Si estic fent una estada STT/STA i m'han cancel·lat el vol a causa de les restriccions pel COVID, qui paga les despeses extra que es poden generar?

En cas de cancel·lació o suspensió de vols, ni la URV ni el SEPIE es farien responsables de les despeses extres que això pugui comportar.

 • Tens més dubtes sobre la teva beca Erasmus+?

Consulta la pàgina de FAQs de la Comissió Europea relativa a l'impacte de la COVID-19 en les activitats Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_es


For URV incoming students:

Current incoming students (a.y. 2021-2022) 

 • Will second-semester classes also follow a blended learning approach?  

Yes, but the percentages of face-to-face and distance learning may vary as the public situation evolves. The general plan for second-semester teaching will be posted on faculty websites when it becomes available. You can also ask your mobility academic coordinator.  

 • Will final exams for my URV subjects be online or by remote means?  

Please contact your professors to obtain information and instructions on what method or methods they will be using for the rest of the semester.  

 • I am an international exchange student at URV and I would like to remain here, the second semester to finish my exchange stay. Can I do it, even if the URV changes the modality of teaching?  

Please request authorisation to both your home university and the International Center.  

Remember to follow the instructions of the authorities (about health issues, restrictions on movement and travels, etc).  

In case you had not done it before, please contact the Embassy or Consulate of your origin country and inform them about your period of stay and situation; in order that they are aware of your circumstances.  

 • I am an international exchange student at URV and I would like to go back to my country. Can I finish my exchange stay and courses from my country, by means of online classes?  

You can follow the online activities of URV from your home country, if your academic coordinator at the URV has authorised it. Please, request permission before deciding coming back home. 

If you follow the online classes and you obtain at the end of the semester the evaluation of these subjects, then the whole semester will be considered in exchange in academic terms. The corresponding economic consequences related to the economic grant, linked to your stay, will apply. Please ask your home university. 

 Regarding the possibilities of online assessment for your subjects, please ask your URV coordinator: /international/movilidad/en_coordinadores-movilidad.html  

 • What if I decide to cancel my mobility?  

If you decide to cancel your mobility, please send us an email to mobility.in@urv.cat so we can update our records accordingly.  

 • Do I have a deadline to cancel my mobility?  

Yes, if you want to cancel your mobility program at URV, we will need to know it as soon as possible.  

I already cancelled my mobility; will I be able to return as a mobility exchange student in the next semester?  

The selection process for next semester/year students will depend on your home University. You must check with your University's international office regarding this possibility.  

 • I am following my classes online at URV, how is my evaluation going to be?  

It is very likely that most professors will propose online continuous evaluation methods to assess your progress (submission of papers, projects, case studies, problems, etc.), and/or synchronous or oral exams. Please contact your teachers in order to get information you about the final evaluation procedure.  

The possibility of a face-to-face evaluation is a must in some subjects and an extraordinary call (retake) in September too. This will depend on the evolution of the COVID-19 emergency. We will keep you updated through this FAQ page.  

 • I am an international exchange student at URV and I would like to go back to my country, but I am not finding any transportation means to do that, what should I do?  

Please contact the Embassy or Consulate of your country, in order to know the options that you have.  

 • If I finish the semester online, when will I receive my transcript?  

The  Autumn semester is scheduled to end in February and Spring semester ends in July/September, as the resit exams will then be held. Therefore, it is likely that your transcript is prepared and sent to your home university in September. In the event that you finish your studies in June and you have an urgent need to receive the transcript, you can contact your URV academic coordinator /international/movilidad/en_coordinadores-movilidad.html, who will be able to give you more specific information on the exact date on which the document may be prepared.  

Future incoming students (a.y. 2022-2023) 

 • My University has selected me for the exchange program, starting September 2022. Will the COVID-19 crisis affect the mobilities in the next semester?  

It is early now to properly assess or predict the status of the COVID-19 crisis in Catalonia after the Summer. In principle, we are conducting the admission of students as normally, hoping that the academic activity will begin without delay by September 2022.  

 • My University has selected me for the exchange program, starting September 2022. Will I receive my student visa from the Spanish Consulate on time?  

You should check directly with the Spanish Consulate in your country. The situation is always evolving and the student visa procedures could be on hold at this moment. Different countries might present different restrictions or specifications for the visa procedures.  

 • Will I be able to come to URV for the Autumn Semester?  

The situation seems to be back to normal. We are processing acceptances and expect to begin the Autumn semester as we did in the pre-pandemic years. 

 • How do I complete the URV online application if I do not have any health insurance yet?   

In the case you have to purchase an insurance, we recommend that you upload a document stating that you commit to submit a health insurance once you receive the official admission and the URV confirms that is going to receive incoming students in the first semester/annual periods.  

 • Will there be a limited capacity of attendees in the URV classrooms next year?  

The restrictions in the university have been removed so the capacity of the classrooms will be back to normal.

 • Is it possible that the classes for the next course will be online?  

As we mentioned in the previous question, the capacity of the classrooms will be back to normal for next academic year. 

 • What will be the academic calendar for the next course?  

1st Semester: 12th  September 2022 - 05th  February 2023
2nd Semestre: 06th  February 2023 - 23rd  June 2023
Christmas Holidays: 24th  December 2022 - 8th  January 2023
Easter Holidays: 01st  - 10th  April 2023 

Each Faculty can have a different start date for the Autumn semester (that can differ one or two weeks from 12th september), which will be communicated to all the accepted students by email at the end of July.

Master studies begin on the 3rd October 2022.

For URV incoming staff: 

General questions 

 • I am interested to do a STT/STA at URV, when is it safe to travel to Spain/Catalonia so I can do my mobility? 

The level of uncertainty caused by the COVID-19 crisis makes it difficult to predict what will be the situation for the next months, although the situation seems to be under control and most of the sanitary restrictions have been removed. Please, ask the International Center mobility@urv.cat 


OFFICIAL INFORMATION

Preguntas Frecuentes (FAQs) sobre las medidas del estado de alarma por la crisis sanitaria de COVID-19 --> https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria/preguntas-frecuentes.html 

Erasmus+ Covid-19 – Mobility Status: https://covid.uni-foundation.eu/