saltar al contingut principal
Cercar
URV

Permisos d'accés als espais


Accessos de personal URV als espais del campus

Totes aquelles persones que tinguin assignat el seu lloc de treball al campus Catalunya i que necessitin tenir accés a determinats espais, ho han de sol·licitar a través del següent formulari:

Sol·licitud d’alta de permisos d'accés

     El procediment que es segueix la primera vegada que un usuari sol·licita permisos d'accés als espais de CCAT és el següent:

  • El sol·licitant emplena i envia el formulari indicant "Alta permisos" al camp "Tipus de petició".
  • L'OLC rep la petició, tramita la sol·licitud i li confirma al sol·licitant l'activació dels permisos mitjançant un correu electrònic.
  • La primera vegada que es dona d'alta un usuari a la base de dades, és necessari que es presenciï a l'OLC juntament amb la targeta URV perquè se li puguin assignar els accessos sol·licitats.
  • Un cop s'assignen els permisos a la targeta, l'usuari ja pot utilitzar-la per accedir als espais del campus.
  • Per motius de seguretat, caldrà que renovi periodicament els permisos mitjançant els actualitzadors que hi ha instal·lats en diferents punts del campus
  • Totes les modificacions que es facin posteriorment, es poden comunicar mitjançant el mateix formulari, seleccionant l'opció "Modificació de permisos" al camp "Tipus de petició".

     Per a consultes, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça: olc.catalunya(ELIMINAR)@urv.cat

Sol·licitud de modificació o baixa de permisos d'accés

     El procediment que es segueix per sol·licitar la modificació o la baixa de permisos d'accés als espais de CCAT és el següent:

  • El sol·licitant emplena i envia el formulari indicant, segons correspongui, "Modificació permisos" o "Baixa permisos" al camp "Tipus de petició".
  • L'OLC rep la petició, tramita la sol·licitud i li confirma al sol·licitant la modificació o la baixa dels permisos mitjançant un correu electrònic.
  • Si es tracta d'una modificació, perquè es faci efectiu el canvi, abans s'haurà d'actualitzar la targeta mitjançant qualsevol dels actualitzadors que hi ha instal·lats en diferents punts del campus.

Accessos de personal extern als espais del campus

Tot el personal extern de la URV que tingui assignat el seu lloc de treball al campus Catalunya i necessiti tenir accés a determinats espais, per sol·licitar-ho haurà de seguir el mateix procediment que en els casos anteriors. Els col·lectius que no disposen d’una targeta URV, poden consultar prèviament quins tràmits han de seguir a través de l’adreça: olc.catalunya(ELIMINAR)@urv.cat