saltar al contingut principal
Cercar
URV

Sol·licitud de permisos d'accés als espais


Si teniu algun dubte o problema a l'emplenar el formulari, envieu un correu electrònic a olc.catalunya@urv.cat

*Els camps són obligatoris


Accés espais comuns dept./unitat?

Accés aulari comú?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Universitat Rovira i Virgili, amb adreça postal carrer de l'Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, i pàgina web http://www.urv.cat. La URV disposa de delegat de protecció de dades amb qui podeu contactar a dpd@urv.cat. Les vostres dades personals s'incorporaran als registres d'activitats del tractament de la Universitat Rovira i Virgili únicament amb la finalitat de gestionar els permisos d'accés als espais del campus. En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Universitat Rovira i Virgili de forma presencial o postal al C/Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, o a través del registre electrònic a https://seuelectronica.urv.cat/.