saltar al contingut principal
Cercar
URV

Oficina Logística del Campus Catalunya


Qui som

L'Oficina Logística de Campus (OLC) és l'estructura encarregada de donar suport logístic als centres, departaments i altres unitats que hi ha al campus Catalunya, així com a tots els usuaris. És, per tant, la unitat responsable de gestionar adequadament els recursos i les infraestructures d'ús compartit necessaris per donar suport a la docència i a la investigació

Els serveis que ofereix l'OLC s'organitzen d'acord amb els següents àmbits de funcionament:

  • Gestió dels espais comuns de campus: Aquest àmbit ofereix els serveis relacionats amb la gestió i administració dels espais del campus
  • Consergeria: És des d'on s'ofereixen els serveis relacionats amb la recepció, informació i atenció a tots els usuaris del campus.
  • Atenció Multimèdia de campus: És l'àmbit des d'on es gestiona tot l'equipament informàtic, el programari i els equips multimèdia dels espais comuns de campus, així com també el manteniment dels equips audiovisuals i de totes les infraestructures de xarxa i telefonia.
  • Manteniment d'instal·lacions i edificis: S'encarrega del manteniment i l'adequació dels edificis així com totes les infraestructures i instal·lacions del campus, garantint el bon funcionament i la eficiència en la gestió de totes les incidències i requeriments.
  • Administració i suport a la gestió: És l'àmbit que dóna suport administratiu a la unitat així com també ofereix de forma centralitzada el servei de registre d'entrada i de sortida de documents (Punt Auxiliar de Registre).

L'OLC, seguint amb el compromís de gestió i suport a les unitats, usuaris i altres parts interessades, ha iniciat el camí cap a la millora contínua amb la implantació d'un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2015.

Com a eix del sistema s'ha dissenyat la següent Política de Qualitat i la Carta de Serveis, les quals resumeixen la missió, la visió, els objectius, els serveis i els compromisos generals de l'OLC:

Coordinadora
Oficina Logística de Campus Catalunya
  • Campus Catalunya - Universitat Rovira i Virgili
  • Edifici A2, planta 1a
  • Av. Catalunya, 35 - 43002 Tarragona
Administració i gestió d’espais comuns del campus
Atenció Multimèdia de campus
Manteniment d’instal·lacions i edificis
Consergeria