saltar al contingut principal
Cercar
URV

Oficina Logística del Campus Catalunya


El campus Catalunya se situa al bell mig de la ciutat de Tarragona i neix amb la voluntat d’unificar les infraestructures i millorar l’aprofitament de recursos dels tres centres que actualment l’integren: la Facultat de Lletres, la Facultat de Ciències Jurídiques i la Facultat d'Infermeria; al mateix temps, la seva privilegiada ubicació esdevé una eina clau per acostar tant el coneixement com els serveis que la URV ofereix a la ciutadania.

L'Oficina Logística de Campus (OLC) és l'estructura encarregada de donar suport logístic als centres, departaments i altres unitats que hi ha al campus Catalunya, així com a tots els usuaris. És, per tant, la unitat responsable de gestionar adequadament els recursos i les infraestructures d'ús compartit necessaris per donar suport a la docència i a la investigació

Els serveis que ofereix l'OLC s'organitzen d'acord amb els següents àmbits de funcionament:

  • Gestió i reserva d' espais: Aquest àmbit ofereix els serveis relacionats amb la gestió i administració dels espais del campus.
  • Atenció Multimèdia: És l'àmbit des d'on es gestiona tot l'equipament informàtic, el programari i els equips multimèdia dels espais comuns de campus, així com també el manteniment dels equips audiovisuals i de totes les infraestructures de xarxa i telefonia.
  • Manteniment d'instal·lacions: S'encarrega del manteniment i l'adequació dels edificis així com totes les infraestructures i instal·lacions del campus, garantint el bon funcionament i la eficiència en la gestió de totes les incidències i requeriments.
  • Administració i suport a la gestió: És l'àmbit que dóna suport administratiu a la unitat així com també ofereix de forma centralitzada el servei de registre d'entrada i de sortida de documents (Punt Auxiliar de Registre).
  • Consergeria: És des d'on s'ofereixen els serveis relacionats amb la recepció, informació i atenció a tots els usuaris del campus.

Podeu cosultar els següents documents:

Contacte