saltar al contingut principal
Cercar
URV

Gestió Documental i Arxiu


Consulta

La consulta dels fons documentals dipositats a l'Arxiu de la URV es pot sol·licitar per correu electrònic a l'adreça arxiu(ELIMINAR)@urv.cat o per telèfon al número 977 55 9507.

Per consultar documents heu de descarregar i omplir aquest formulari, i enviar-lo a l'adreça arxiu(ELIMINAR)@urv.cat. La consulta no serà efectiva fins que l'usuari no rebi la confirmació.

L'accés als fons documentals és públic i gratuït i es durà a terme a les instal·lacions de l'Arxiu de la URV, d'acord amb les instruccions establertes, en els espais habilitats a l'efecte i dins l'horari de consulta fixat. La visita a les dependències de l'Arxiu es realitzarà amb cita prèvia. Per accedir als serveis de consulta presencial l'usuari s'ha d'acreditar amb el carnet de la URV, DNI o document equivalent. L'usuari signarà un formulari on hi consti la documentació consultada. 

La consulta es realitzarà d'acord amb els principis generals sobre l'accés a la documentació que regeixen a l'administració pública, tot garantint el dret a la intimitat personal i la reserva de dades protegides per llei.