saltar al contingut principal
Cercar
URV

Gestió Documental i Arxiu


Reglament d'Arxiu

  • El Reglament de l'Arxiu de la Universitat Rovira i Virgili va ser aprovat pel Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili el 28 d'abril de 2014.
  • Aquest Reglament té com a objectiu regular la gestió de documents i determinar el funcionament de l'Arxiu de la URV, amb la finalitat de donar compliment a la legislació vigent sobre documents i arxius públics, establir les mesures que permetin preservar el patrimoni documental de la URV i posar a disposició de tota la comunitat universitària i de la ciutadania en general la documentació amb les garanties legalment establertes. 
  • Aquest Reglament estableix els mecanismes corresponents a les diferents fases de la vida dels documents, la seva custòdia, l'avaluació i l'accés a la documentació, d'acord amb les normes i els procediments aprovats per la URV.