saltar al contingut principal
Cercar
URV

Gestió Documental i Arxiu


Fons documentals

 • Fons de la Universitat Rovira i Virgili
  El Fons de la URV (des de 1992) està format pels expedients i documents de qualsevol naturalesa o suport, produïts i rebuts per la URV i per qualsevol persona adscrita a ella, en l'exercici de les activitats i funcions que li són pròpies, un cop finalitzada la seva etapa activa o de gestió.
 • Fons de la Universitat de Barcelona: Divisió VII, dels Centres Universitaris del Camp de Tarragona 
  Aquest fons està format per expedients i documents, en suport paper, produïts i rebuts pels Centres Universitaris de Tarragona, que formaven part de la Divisió VII de la Universitat de Barcelona, entre els anys 1984-1991.
 • Fons de l'Escola Normal de Mestres
  L'Arxiu de la URV conserva el Fons de l'Escola Normal de Mestres de Tarragona (1845-1972), que es pot consultar a les dependències de l'Arxiu.
 • Fons del mestre Pau Delclòs
  El Fons del mestre Pau Delclòs Dols, propietat de l'Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental Margalló del Balcó, fou dipositat a la Universitat Rovira i Virgili mitjançant un conveni. El fons comprèn el període 1898-1931.
 • Fons personal Antoni Rovira i Virgili
  El Fons personal Antoni Rovira i Virgili (1882-1949) es crea amb la voluntat d’incloure-hi documentació de l’àmbit personal i professional del periodista, escriptor i polític que dona nom a la nostra universitat.

Els fons es poden consultar seguint les indicacions de l'apartat Consulta.