saltar al contingut principal
Cercar
URV

Documentació matrícula Grau

Els documents que formen el Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) són:

Indicadors Fitxa Procés
FI-ADOC-001 Percentatge de millores implantades fitxa PR-ADOC-001 Planificació i organització de la matrícula
FI-ADOC-002 Percentatge d’actuacions realitzades el dia que comença la matrícula fitxa PR-ADOC-002 Recursos per a la matrícula
FI-ADOC-004 Nombre de dies abans de la matrícula que s’envia la informació als estudiants fitxa PR-SGA-001 Difusió de la informació als estudiants
FI-ADOC-005 Nombre de dies abans de la matrícula que finalitza l’actualització de les taules econòmiques a UXXI-AC fitxa PR-SGA-002 Canvis acadèmics i econòmics, i adequació del sistema informàtic
FI-ADOC-006 Nombre de dies abans de la matrícula que es tanquen les proves de noves funcionalitats fitxa PR-SGA-002 Canvis acadèmics i econòmics, i adequació del sistema informàtic
FI-ADOC-007 Percentatge de matrícules a partir de segon curs formalitzades al juliol fitxa PR-SGA-003 Execució de la matrícula
FI-ADOC-010 Satisfacció dels estudiants amb el programa informàtic d’automatrícula fitxa PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari
FI-ADOC-011 Satisfacció dels estudiants amb el procés de matrícula fitxa PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari
FI-ADOC-012 Satisfacció dels estudiants amb la informació que conté la web fitxa PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari
FI-ADOC-013 Satisfacció dels estudiants amb la informació i atenció telefònica fitxa PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari
FI-ADOC-014 Satisfacció dels estudiants amb la informació per correu electronic fitxa PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari
FI-ADOC-015 Satisfacció dels estudiants amb la informació i atenció presencial fitxa PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari

► Quadre de comandament d'indicadors: resultat 2018-19 i previsió 2019-20

Indicadors obsolets Fitxa Procés
FI-ADOC-08 Percentatges de matrícules realitzades externament pels estudiants de nou accés Eliminat a la revisió per la direcció (25/11/2014) PR-SGA-03 Execució de la matrícula
FI-ADOC -09 Satisfacció dels estudiants amb la informació i atenció rebuda per a la matrícula Eliminat a la revisió per la direcció (25/11/2014) PR-ADOC-08 Avaluació de la satisfacció de l'usuari
FI-ADOC-03 Percentatge de consultes rebudes per correu electrònic Eliminat a la revisió per la direcció (03/12/2015) PR-SGA-01 Difusió de la informació als estudiants
  • Instruccions de treball:
Instrucció de treball Fitxa Procés
IT-ADOC-003 Indicadors fitxa Tots els processos
IT-ADOC-004 Destrucció de documents  fitxa Tots els processos
IT-ADOC-006 Emplenar registre d’incidències fitxa PR-ADOC-005 Gestió de les no conformitats
Instruccions de treball obsolets Fitxa              Procés
IT-ADOC-05 Sistema de triatge, recompte i emmagatzematge dels correus utilitzats per a calcular l’indicador FI-ADOC-03 Eliminat a la revisió per la direcció (03/12/2015) PR-SGA-01 Difusió de la informació als estudiants
IT-ADOC-001 Full de control de la documentació per als estudiants de nou accés Eliminat al seguiment semestral (06/06/2018) PR-SGA-003 Execució de la matrícula
IT-ADOC-002 Registre de la documentació a l’expedient de l’estudiant Eliminat a la reunió de Secretaries (13/06/2018) PR-SGA-003 Execució de la matrícula

Destrucció de documents al SGA