saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible - Esdeveniments destacats


Publicació de l'article “Los residuos domésticos y asimilables en Cataluña [...]”, d’Òscar Saladié , al Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles.

Aquest any 2011 es va publicar al Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (BAGE) l'article d'Òscar Saladié, col · laborador de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, "Los residuos domésticos y asimilables en Cataluña: la generación y la recogida selectiva como indicadores de la sostenibilidad del desarrollo territorial ".

La generació de residus domèstics i assimilables a Catalunya entre els anys 2000 i 2009 ha augmentat un 20,8%, mentre que el creixement de la població per a aquest mateix període ha estat del 18,7%. En conseqüència s'ha produït un lleuger augment en la generació per càpita que ha passat de 1,51-1,53 kg / dia, mentre que l'objectiu establert pel Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC) en l'horitzó del any 2012 és de 1,48 kg / hab / dia. Per la seva banda, encara que la quantitat de residus recollits selectivament respecte al total generat ha augmentat considerablement (17,7% - 37,5%), aquest valor pot millorar significativament. La implementació d'un indicador que té en compte aquestes dues variables (generació i recollida selectiva) mostra que encara avui en dia la sostenibilitat a Catalunya és baixa. No obstant això, hi ha importants diferències a nivell comarcal.

Per llegir l'article complet faci clic AQUÍ.