saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible - Llibre "Desenvolupament Sostenible"


  És sostenible el nostre desenvolupament?

Aquesta és la pregunta que planteja el llibre, com també una sèrie d’interrogants per a que el lector reflexioni i extregui les seves pròpies conclusions a partir de l’anàlisi de la informació que hi apareix, acompanyada d’una notable presència de figures i quadres amb dades.

El desenvolupament econòmic de les societats es sustenta gràcies a una sèrie d’activitats humanes que generen riquesa, però també provoquen impactes ambientals en utilitzar un important contingent de recursos naturals, molts dels quals no es poden renovar i estan en vies d’esgotament. El veritable desenvolupament s’ha de fonamentar tant en la viabilitat econòmica com en la protecció del medi ambient i en l’equitat social. Només així es podrà dir que el nostre desenvolupament és sostenible, d’acord amb la definició que apareix a l’informe Brundtland: “desenvolupament que atengui les necessitats del present sens comprometre la capacitat de les generacions futures d’atendre les seves pròpies necessitats”.

Acte de Presentació del llibre

Fotografies de l'acte de presentació del llibre

Repercussió mediàtica