saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Tecnologies del Vehicle Elèctric

Màster universitari en Tecnologies del Vehicle Elèctric - 4a edició

Màster universitari en Tecnologies del Vehicle Elèctric

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 39 - 6 15 60
TOTALS 39 - 6 15 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

Codi

Assignatura Crèdits
Primer Quadrimestre
17695101 Arquitectura Elèctrica del Vehicle (*) 3
17695102 Desenvolupament de Software per a l’Automòbil (**) 3
17695103 Disseny de Sistemes Digitals amb FPGA (**) 3
17695104 Electrònica d'Alta Freqüència i Comunicacions (**) 6
17695105 Emmagatzematge i Conversió d'Energia (*) 3
17695106 Generació d'Energia Elèctrica (*) 3
17695107 Metodologies de Desenvolupament en Automoció (**) 3
17695108 Modelatge i Control de Convertidors (*) 3
17695109 Modelatge i Control de Motors (*) 3
Segon Quadrimestre
17695110 Innovació en Tecnologies Industrials 3
17695111 Laboratori d'Electrònica de Potència (1) 3
17695112 Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions (2) 3
17695401 Pràctiques Externes 6
17695301 Treball de Fi de Màster 15

(1) Per poder cursar l’assignatura Laboratori d’Electrònica de Potència s’han de cursar les assignatures marcades en (*).
(2) Per poder cursar l'assignatura Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions s'han de cursar les assignatures marcades en (**).

Codi Assignatura Crèdits
17204108 Electrónica Digital 6
17204119 Informàtica Industrial I 6
17204110 Electrònica de Potència 6

Si accedeixes al màster amb el grau en Enginyeria Mecànica o el grau d’Enginyeria Química i has de cursar aquests Complements Formatius, et recomanem el següent itinerari a temps parcial: Itinerari recomanat per als estudiants provinents del grau en Enginyeria Mecànica i el grau en Enginyeria Química

Codi Assignatura Crèdits
17244009 Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals 6
17204109 Electrònica Analògica 6
17204110 Electrònica de Potència 6

Si accedeixes al màster amb el grau en Enginyeria Informàtica i has de cursar aquests Complements Formatius, et recomanem el següent itinerari a temps parcial: Itinerari recomanat per als estudiants provinents del grau en Enginyeria Informàtica

L’òrgan responsable de l’admissió, en vista de l’expedient del candidat, pot resoldre que l’estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

Itineraris a temps parcial segona la titulació d’accés

En funció de la titulació d’accés, recomanem que l’estudiant segueixi un itinerari a temps parcial específic: 

1r curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits
Primer quadrimestre
17204108 Electrònica Digital  6
17204119 Informàtica Industrial I  6
17204110 Electrònica de Potència  6
176951028 Desenvolupament de Software per a l'Automòbil (**)  3
17695107 Metodologia de Desenvolupament en Automoció (**) 3
Segon quadrimestre
17695110 Innovació en Tecnologies Industrials 3
17695401 Pràctiques Externes 6

1r curs - 2n any

Codi Assignatura Crèdits
Primer quadrimestre
17695106 Generació d’Energia Elèctrica (*) 3
17695105 Emmagatzemmatge i Conversió d’Energia (*) 3
17695101 Arquitectura Elèctrica del Vehicle (*) 3
17695108 Modelatge i Control de Convertidors (*) 3
17695109 Modelatge i Control de Motors (*) 3
17695104 Electrònica d’Altra Freqüència i Comunicacions (**)  6
17695103 Diseny de Sistemes Digitals amb FPGA (**) 3
Segon quadrimestre
17695111 Laboratori d’Electrònica de Potencia (1) 3
17695112 Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions (2)  3
17695301 Treball de Fi de Màster 15

(1) Per poder cursar l'assignatura Laboratori d'Electrònica de Potència s'han de cursar les assignatures marcades en (*)
(2) Per poder cursar l'assignatura Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions s'han de cursar les assignatures marcades en (**)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits
Primer quadrimestre
17244009 Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals  6
17204109 Electrònica Analògica 6
17204110 Electrònica de Potencia 6
17695102 Desenvolupament de Software per a l'Automòbil (**)  3
17695107 Metodologies de Desenvolupament en Automoció (**)  3
Segon quadrimestre
17695110 Innovació en Tecnologies Industrials 3
17695401 Pràctiques Externes 6

1r curs - 2n any

Codi Assignatura Crèdits
Primer quadrimestre
17695106 Generació d’Energia Elèctrica (*) 3
17695105 Emmagatzematge i Conversió d’Energia (*) 3
17695101 Arquitectura Elèctrica del Vehicle (*) 3
17695108 Modelatge i Control de Convertidors (*) 3
17695109 Modelatge i Control de Motors (*) 3
17695104 Electrònica d'Alta Freqüència i Comunicacions (**) 6
17695103 Disseny de Sistemes Digitals amb FPGA (**) 3
Segon quadrimestre
17695111 Laboratori d’Electrònica de Potencia (1)  
17695112 Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions (2) 3
17695301 Treball de Fi de Màster 15

(1) Per poder cursar l'assignatura Laboratori d'Electrònica de Potència s'han de cursar les assignatures marcades en (*)
(2) Per poder cursar l'assignatura Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions s'han de cursar les assignatures marcades en (**)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits
Primer quadrimestre
17695106 Generació d’Energia Elèctrica (*) 3
17695105 Emmagatzematge i Conversió d'Energia (*) 3
17695101 Arquitectura Elèctrica del Vehicle (*) 3
17695108 Modelatge i Control de Convertidors (*) 3
17695109 Modelatge i Control de Motors (*) 3
Segon quadrimestre
17695110 Innovació en Tecnologies Industrials 3
17695111 Laboratori d'Electrònica de Potència (1) 3
17695401 Pràctiques Externes 6

1r curs - 2n any

Codi Assignatura Crèdits
Primer quadrimestre
17695104 Electrònica d'Alta Freqüència i Comunicacions (**) 6
17695103 Disseny de Sistemes Digitals amb FPGA (**) 3
17695102 Desenvolupament de Software per a l’Automòbil (**) 3
17695107 Metodologies de Desenvolupament en Automoció (**) 3
Segon quadrimestre
17695112 Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions (2) 3
17695301 Treball de Fi de Màster 15

(1) Per poder cursar l'assignatura Laboratori d'Electrònica de Potència s'han de cursar les assignatures marcades en (*)
(2) Per poder cursar l'assignatura Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions s'han de cursar les assignatures marcades en (**)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits
Primer quadrimestre
17695103 Disseny de Sistemes Digitals amb FPGA (**) 3
17695102 Desenvolupament de Software per a l’Automòbil (**) 3
17695104 Electrònica d'Alta Freqüència i Comunicacions (**) 6
17695107 Metodologies de Desenvolupament en Automoció (**) 3
Segon quadrimestre
17695110 Innovació en Tecnologies Industrials 3
17695112 Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions (2) 3
17695401 Pràctiques Externes 6

1r curs – 2n any

Codi Assignatura Crèdits
Primer quadrimestre
17695106 Generació d'Energia Elèctrica (*) 3
17695105 Emmagatzematge i Conversió d'Energia (*) 3
17695101 Arquitectura Elèctrica del Vehicle (*) 3
17695108 Modelatge i Control de Convertidors (*) 3
17695109 Modelatge i Control de Motors (*) 3
Segon quadrimestre
17695111 Laboratori d'Electrònica de Potència (1) 3
17695301 Treball de Fi de Màster 15

(1) Per poder cursar l'assignatura Laboratori d'Electrònica de Potència s'han de cursar les assignatures marcades en (*)
(2) Per poder cursar l'assignatura Laboratori de Sistemes Encastats i Comunicacions s'han de cursar les assignatures marcades en (**)