saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Tecnologies del Vehicle Elèctric

Màster universitari en Tecnologies del Vehicle Elèctric - 7a edició

Admissió

El Màster s’adreça a:

 • Titulats universitaris en: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en Enginyeria de l'Energia, Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicació, Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval, Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Química, Enginyer Industrial, Enginyer de Telecomunicació, Enginyer Aeronàutic, Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyer en Electrònica i en àmbits afins.
 • Titulats universitaris oficials d'Enginyers Tècnics en: Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial; Enginyer Tècnic Industrial especialitat en Electricitat; Enginyer Tècnic de Telecomunicació especialitat en Sistemes Electrònics; i en àmbits afins.
 • Treballadors en actiu del sector que vulguin adquirir una formació addicional, sempre que compleixin els requisits d’admissió.

Documentació específica 

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, també pots presentar:

 • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster de cursos, seminaris, entre altres activitats de formació.
 • Acreditació d’estades rellevants a l'estranger (d’un mínim de dotze setmanes) en llocs de parla anglesa.
 • Acreditació d’experiència professional relacionada amb el programa del Màster.

Criteris de selecció

 1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 4 punts estan d'acord amb el següent ordre prioritari:
  • Titulats universitaris oficials de grau o enginyeria en: Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria en Tecnologies Industrials, Enginyeria de l'Energia, Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicació, Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química; Enginyer/a Industrial, Enginyer/a en Telecomunicacions, Enginyer/a en Aeronàutica, Enginyer/a en Automàtica i Electrònica Industrial, i Enginyer/a en Electrònica: fins a un màxim de 8 punts.
  • Titulats universitaris oficials d'Enginyers Tècnics en: Enginyer/a Tècnic/a Industrial, especialitat en Electrònica Industrial o especialitat en Electricitat; Enginyer/a Tècnic/a de Telecomunicacions, especialitat en Sistemes Electrònics: fins a un màxim de 7 punts.
 2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dona accés al màster: fins a un màxim de 4 punts. A tal efecte, els candidats i candidates que hagin estudiat en una universitat estrangera hauran de presentar la declaració d'equivalència de la nota mitjana d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers, seguint el tràmit establert a la web del Ministeri.
 3. Formació complementària relacionada amb el contingut del màster (acreditada documentalment): fins a un màxim de 2 punts.
 4. Estades rellevants a l'estranger (un mínim de dotze setmanes, acreditades documentalment) en llocs de parla anglesa: fins a un màxim de 2 punts.
 5. Experiència professional acreditada per l'exercici del qual serà necessària una titulació acadèmica en un àmbit relacionat amb el programa del Màster. Per cada any complet d'experiència professional s'afegiran 0,2 punts fins a un màxim de 2 punts.

Les sol·licituds s'ordenaran de major a menor segons la puntuació obtinguda (suma de punts en els apartats anteriors).

Tanmateix, si no hi ha una situació d'insuficiència de places, sempre que compleixis els requisits d'accés, l'òrgan d'admissió podrà admetre’t sense necessitat de prioritzar en funció dels mèrits.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat