saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Tecnologies del Vehicle Elèctric

Màster universitari en Tecnologies del Vehicle Elèctric - 6a edició

Admissió

El Màster s’adreça a:

 • Titulats universitaris en: Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en Enginyeria de l'Energia, Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicació, Grau en Enginyeria en Tecnologies Aero-espacials, Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval, Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Química, Enginyer Industrial, Enginyer de Telecomunicació, Enginyer Aeronàutic, Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyer en Electrònica i en àmbits afins.
 • Titulats universitaris oficials d'Enginyers Tècnics en: Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial; Enginyer Tècnic Industrial especialitat en Electricitat; Enginyer Tècnic de Telecomunicació especialitat en Sistemes Electrònics; i en àmbits afins.
 • Treballadors en actiu del sector que vulguin adquirir una formació addicional, sempre i quan compleixin els requisits d’admissió.

Documentació específica 

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, també pots presentar:

 • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster de cursos, seminaris, entre altres activitats de formació.
 • Acreditació d’estades rellevants a l'estranger (d’un mínim de 12 setmanes) en llocs de parla anglesa.
 • Acreditació d’experiència professional relacionada amb el programa del Màster.

Criteris de selecció

 1. Idoneïtat del títol d'accés: fins un màxim de 4 punts estan d'acord amb el següent ordre prioritari:
  • Titulats universitaris oficials de Grau o Enginyeria en: Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en Enginyeria de l'Energia, Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicació, Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval, Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Química; Enginyer/a Industrial, Enginyer/a en Telecomunicacions, Enginyer/a en Aeronàutica, Enginyer/a en Automàtica i Electrònica Industrial, i Enginyer/a en Electrònica: fins un màxim de 8 punts
  • Titulats universitaris oficials d'Enginyers Tècnics en: Enginyer/a Tècnic/a Industrial, especialitat en Electrònica Industrial o especialitat en Electricitat; Enginyer/a Tècnic/a de Telecomunicacions, especialitat en Sistemes Electrònics: fins un màxim de 7 punts.
 2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins un màxim de 4 punts.
 3. Formació complementària relacionada amb el contingut del màster (acreditada documentalment): fins un màxim de 2 punts.
 4. Estades rellevants a l'estranger (un mínim de 12 setmanes, acreditades documentalment) en llocs de parla anglesa: fins un màxim de 2 punts.
 5. Experiència professional acreditada per l'exercici del qual serà necessària una titulació acadèmica en un àmbit relacionat amb el programa del Màster. Per cada any complet d'experiència professional s'afegiran 0.2 punts fins un màxim de 2 punts.

Les sol·licituds s'ordenaran de major a menor segons la puntuació obtinguda (suma de punts en els apartats anteriors).

Tanmateix, si no hi ha una situació de insuficiència de places, sempre i quan compleixis els requisits d'accés, l'òrgan d'admissió podrà admetre’t sense necessitat de prioritzar en funció dels mèrits.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat