saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia,...

Màster interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació - 6a edició

Màster interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació

Pla d'estudis

ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN INVESTIGACIÓ NEUROTOXICOLOGIA I NEUROPSICOFARMACOLOGIA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 18 22 20 60
TOTALS 18 22 20 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
14635101 Neurobiologia i Neurofisiologia 6
14635102 Neuroanatomia 6
14635103 Dissenys de Recerca i Anàlisi de Dades 6
  Optatives 12
Segon quadrimestre
14635301 Treball de Fi de Màster 20
  Optatives 10

ASSIGNATURES OPTATIVES

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
14635232 Bases de la Neurotoxicologia 4
14635202 Epidemiologia i Salut Pública 4 No
14635203 Epigenètica i Psicopatologia 3 No
14635204 Manipulació d’Animals d’Experimentació 8
14635206 Models Experimentals in Vitro i Tècniques de Neuroquímica 4
14635208 Neuroendocrinologia i Neuroimmunologia 4 No
14635209 Obesitat i Addicció: Sistemes Neuroquímics Comuns 3 No
14635210 Psicofarmacologia: Bases i Recerca 4 No
14635211 Valoració Funcional del Sistema Nerviós 4
14635228 Models Clínics i Preclínics en Psicopatologia  6

ESPECIALITAT EN FISIOTERÀPIA NEUROMUSCULOESQUELÈTICA INVASIVA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 18 22 20 60
TOTALS 18 22 20 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
14635101 Neurobiologia i Neurofisiologia 6
14635102 Neuroanatomia 6
14635103 Dissenys de Recerca i Anàlisi de Dades 6
  Optatives 12
Segon quadrimestre
14635301 Treball de Fi de Màster 20
  Optatives 10

ASSIGNATURES OPTATIVES

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
14635212 Diagnòstic i Tractament (Conservador i Invasiu) de la Síndrome del Dolor Miofascial (*)  9 No
14635213 Imatge per Ecografia 4
14635214 Neuroanatomia del Dolor 4
14635215 Punció Seca a l'Àrea de l'Articulació Temporomandibular 4
14635216 Punció Seca en Situacions d'Espasticitat 4
14635217 Punció Seca en Sòl Pèlvic (**) 4

(*) Sols a efectes de reconeixement.

(**) Aquesta assignatura no té sessions pràctiques.  

ESPECIALITAT EN NEUROREHABILITACIÓ

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 18 22 20 60
TOTALS 18 22 20 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
14635101 Neurobiologia i Neurofisiologia 6
14635102 Neuroanatomia 6
14635103 Dissenys de Recerca i Anàlisi de Dades 6
  Optatives 12
Segon quadrimestre
14635301 Treball de Fi de Màster 20
  Optatives 10

ASSIGNATURES OPTATIVES

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
14635221 Anàlisi de la Marxa 3 No
14635233 Desenvolupament i Plasticitat del Sistema Nerviós 6
14635223 Neuroimatge Aplicada a l'Avaluació i a l'Avaluació de la Rehabilitació 3 No
14635227 Robòtica Aplicada a la Rehabilitació 6 No
14635229 Avaluació i Neurorehabilitació en Alteracions Motores 8
14635230 Avaluació i Neurorehabilitació en Alteracions Sensorials 8
14635231 Avaluació i Neurorehabilitació en Alteracions Cognitives 8

ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN INVESTIGACIÓ NEUROTOXICOLOGIA I NEUROPSICOFARMACOLOGIA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 18 22 20 60
TOTALS 18 22 20 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
14635101 Neurobiologia i Neurofisiologia 6
14635102 Neuroanatomia 6
14635103 Dissenys de Recerca i Anàlisi de Dades 6
  Optatives 12
Segon quadrimestre
14635301 Treball de Fi de Màster 20
  Optatives 10

ASSIGNATURES OPTATIVES

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
14635201 Bases de la Neurotoxicologia 5
14635202 Epidemiologia i Salut Pública 4 No
14635203 Epigenètica i Psicopatologia 3 No
14635204 Manipulació d'Animals d'Experimentació 8
14635205 Models Animals: Processos Cognitius i Psicopatologia 4
14635206 Models Experimentals in Vitro i Tècniques de Neuroquímica 4
14635207 Models Experimentals de Vulnerabilitat en Trastorns Neuropsiquiàtrics 4
14635208 Neuroendocrinologia i Neuroimmunologia 4 No
14635209 Obesitat i Addicció: Sistemes Neuroquímics Comuns 3 No
14635210 Psicofarmacologia: Bases i Recerca 4 No
14635211 Valoració Funcional del Sistema Nerviós 4

ESPECIALITAT EN FISIOTERÀPIA NEUROMUSCULOESQUELÈTICA INVASIVA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 18 22 20 60
TOTALS 18 22 20 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
14635101 Neurobiologia i Neurofisiologia 6
14635102 Neuroanatomia 6
14635103 Dissenys de Recerca i Anàlisi de Dades 6
  Optatives 12
Segon quadrimestre
14635301 Treball de Fi de Màster 20
  Optatives 10

ASSIGNATURES OPTATIVES

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
14635212 Diagnòstic i Tractament (Conservador i Invasiu) de la Síndrome del Dolor Miofascial (*)  9 No
14635213 Imatge per Ecografia 4
14635214 Neuroanatomia del Dolor 4
14635215 Punció Seca a l'Àrea de l'Articulació Temporomandibular 4
14635216 Punció Seca en Situacions d'Espasticitat 4
14635217 Punció Seca en Sòl Pèlvic (**) 4

(*) Sols a efectes de reconeixement.

(**) Aquesta assignatura no té sessions pràctiques. 

ESPECIALITAT EN NEUROREHABILITACIÓ

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 18 22 20 60
TOTALS 18 22 20 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
14635101 Neurobiologia i Neurofisiologia 6
14635102 Neuroanatomia 6
14635103 Dissenys de Recerca i Anàlisi de Dades 6
  Optatives 12
Segon quadrimestre
14635301 Treball de Fi de Màster 20
  Optatives 10

ASSIGNATURES OPTATIVES

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
14635218 Alteracions Cognitives: Avaluació i Rehabilitació 5
14635219 Alteracions Motores: Avaluació i Rehabilitació 5
14635220 Alteracions Sensorials: Avaluació i Rehabilitació 5
14635221 Anàlisi de la Marxa 3 No
14635222 Desenvolupament i Plasticitat del Sistema Nerviós 4
14635223 Neuroimatge Aplicada a l'Avaluació i a l'Avaluació de la Rehabilitació 3 No
14635224 Noves Tecnologies Aplicades a l'Avaluació i Rehabilitació Cognitiva 4
14635225 Noves Tecnologies Aplicades a l'Avaluació i Rehabilitació Motora 4
14635226 Noves Tecnologies Aplicades a l'Avaluació i Rehabilitació Sensorial 4
14635227 Robòtica Aplicada a la Rehabilitació 6 No
CURS 2015-16 CURS 2016-17 CURS 2017-18
1r curs Tutoria 1r curs Examen 1r curs Extingit

Observacions

  • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de tutoria i examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir d'una convocatòria extraordinària d'avaluació dins d'aquell mateix curs.
    Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis. 
  • En el cas d'assignatures compartides amb el màster, el centre pot oferir docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  • En les assignatures amb tutoria o docència alternativa, l'estudiant ha de pagar l'import íntegre del preu del crèdit. En les assignatures amb només dret a examen, l'estudiant ha de pagar el 15% del preu del crèdit.
  • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat.
ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
Màster Universitari en Salut Mental: Recerca en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia (2010)
ASSIGNATURES NOU PLA
Màster Universitari en
Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació (2015)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
14615201 Neurobiologia i Neurofisiologia 4 14635101 Neurobiologia i Neurofisiologia 6
14615217 Dissenys d'Investigació i Anàlisi de Dades 4 14635103 Dissenys d'Investigació i Anàlisi de Dades 6
14615101 Bases de la Neurotoxicologia 10 14635201

14635208
Bases de la Neurotoxicologia
i
Neuroendocrinologia i Neuroimmunologia
4

4
14615102 Bases de la Psicofarmacologia 10 14635210

14635209

14635203
Psicofarmacologia: Bases i Recerca
i
Obesitat i Addicció: Sistemes Neuroquímics Comuns
i
Epigenètica i Psicopatologia
4

3

3
14615204 Epidemiologia i Salut Pública 4 14635202 Epidemiologia i Salut Pública 4
14615206 Valoració Funcional del Sistema Nerviós 5 14635211 Valoració Funcional del Sistema Nerviós 4
14615209 Manipulació d'Animals d'Experimentació 8 14635204 Manipulació d'Animals d'Experimentació 8
14615206 Models Experimentals in Vitro i Tècniques de Neuroquímica 4 14635206 Models Experimentals in Vitro i Tècniques de Neuroquímica 4