saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia,...

Màster interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació - 10a edició

Màster interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació

Pla d'estudis

ESTRUCTURA ESPECIALITAT EN INVESTIGACIÓ NEUROTOXICOLOGIA I NEUROPSICOFARMACOLOGIA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 18 22 20 60
TOTALS 18 22 20 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
14635101 Neurobiologia i Neurofisiologia 6
14635102 Neuroanatomia 6
14635103 Dissenys de Recerca i Anàlisi de Dades 6
  Optatives 12
Segon quadrimestre
14635301 Treball de Fi de Màster 20
  Optatives 10

ASSIGNATURES OPTATIVES

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2023-24
14635232 Bases de la Neurotoxicologia 4
14635202 Epidemiologia i Salut Pública 4 No
14635203 Epigenètica i Psicopatologia 3 No
14635204 Manipulació d’Animals d’Experimentació 8
14635206 Models Experimentals in Vitro i Tècniques de Neuroquímica 4
14635208 Neuroendocrinologia i Neuroimmunologia 4 No
14635209 Obesitat i Addicció: Sistemes Neuroquímics Comuns 3 No
14635210 Psicofarmacologia: Bases i Recerca 4
14635211 Avaluació Neuropsicològica en el Desenvolupament 4
14635228 Models Clínics i Preclínics en Psicopatologia  6

ESPECIALITAT EN FISIOTERÀPIA NEUROMUSCULOESQUELÈTICA INVASIVA

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 18 22 20 60
TOTALS 18 22 20 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
14635101 Neurobiologia i Neurofisiologia 6
14635102 Neuroanatomia 6
14635103 Dissenys de Recerca i Anàlisi de Dades 6
  Optatives 12
Segon quadrimestre
14635301 Treball de Fi de Màster 20
  Optatives 10

ASSIGNATURES OPTATIVES

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2023-24
14635212 Diagnòstic i Tractament (Conservador i Invasiu) de la Síndrome del Dolor Miofascial (*)  9 No
14635213 Imatge per Ecografia 4
14635214 Neuroanatomia del Dolor 4
14635215 Punció Seca a l'Àrea de l'Articulació Temporomandibular 4
14635216 Punció Seca en Situacions d'Espasticitat 4
14635217 Punció Seca en Sòl Pèlvic (**) 4 No

(*) Sols a efectes de reconeixement.

(**) Aquesta assignatura no té sessions pràctiques.  

ESPECIALITAT EN NEUROREHABILITACIÓ

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 18 22 20 60
TOTALS 18 22 20 60

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
14635101 Neurobiologia i Neurofisiologia 6
14635102 Neuroanatomia 6
14635103 Dissenys de Recerca i Anàlisi de Dades 6
  Optatives 12
Segon quadrimestre
14635301 Treball de Fi de Màster 20
  Optatives 10

ASSIGNATURES OPTATIVES

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2023-24
14635210 Psicofarmacologia: Bases i Recerca 4
14635211 Avaluació Neuropsicològica en el Desenvolupament 4
14635221 Anàlisi de la Marxa 3 No
14635233 Desenvolupament i Plasticitat del Sistema Nerviós 6
14635223 Neuroimatge Aplicada a l'Avaluació i a l'Avaluació de la Rehabilitació 3 No
14635227 Robòtica Aplicada a la Rehabilitació 6 No
14635229 Avaluació i Neurorehabilitació en Alteracions Motores 8
14635230 Avaluació i Neurorehabilitació en Alteracions Sensorials 8
14635231 Avaluació i Neurorehabilitació en Alteracions Cognitives 8
ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
Màster Universitari en Salut Mental: Recerca en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia (2010)
ASSIGNATURES NOU PLA
Màster Universitari en
Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació (2015)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura ECTS
14615201 Neurobiologia i Neurofisiologia 4 14635101 Neurobiologia i Neurofisiologia 6
14615217 Dissenys d'Investigació i Anàlisi de Dades 4 14635103 Dissenys d'Investigació i Anàlisi de Dades 6
14615101 Bases de la Neurotoxicologia 10 14635201

14635208
Bases de la Neurotoxicologia
i
Neuroendocrinologia i Neuroimmunologia
4

4
14615102 Bases de la Psicofarmacologia 10 14635210

14635209

14635203
Psicofarmacologia: Bases i Recerca
i
Obesitat i Addicció: Sistemes Neuroquímics Comuns
i
Epigenètica i Psicopatologia
4

3

3
14615204 Epidemiologia i Salut Pública 4 14635202 Epidemiologia i Salut Pública 4
14615206 Valoració Funcional del Sistema Nerviós 5 14635211 Valoració Funcional del Sistema Nerviós 4
14615209 Manipulació d'Animals d'Experimentació 8 14635204 Manipulació d'Animals d'Experimentació 8
14615206 Models Experimentals in Vitro i Tècniques de Neuroquímica 4 14635206 Models Experimentals in Vitro i Tècniques de Neuroquímica 4