saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia,...

Màster interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicologia, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació - 10a edició

Admissió

El Màster interuniversitari en Ciències del Sistema Nerviós s'adreça a titulats universitaris oficials de Medicina, Psicologia, Farmàcia, Odontologia, Fisioteràpia, Infermeria, Nutrició, Veterinària, Ciències Biològiques, Bioquímica, Biotecnologia, Biomedicina i Enginyeria Biomèdica, i totes les titulacions equivalents a Ciències Experimentals, Ciències de la Vida i Ciències de la Salut.

Especialitats

 1. Recerca en Neurotoxicologia i Neuropsicofarmacologia (perfil investigador de modalitat semipresencial)
 2. Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica Invasiva (perfil professionalitzador de modalitat semipresencial): Per accedir a aquesta especialitat cal acreditar haver realitzat un curs de punció seca d'almenys 60 hores lectives en una universitat. Es prioritzaran els alumnes diplomats o graduats en fisioteràpia.
 3. Neurorehabilitació (perfil professionalitzador de modalitat virtual)

L'orientació de la branca professionalitzadora és formar especialistes a explorar i tractar els pacients que pateixen problemes de dolor d'origen neuromuscular així com proporcionar coneixements profunds del sistema nerviós central i perifèric en situacions patològiques per poder orientar possibilitats terapèutiques.

Les especialitats professionalitzadores estan orientades a professionals de la salut que volen adquirir nous coneixements i habilitats per millorar la seva praxi diària en l'àmbit del sistema nerviós central o perifèric. A més, obtenen una formació científica suficient per optar a un doctorat afí a la seva professió amb la finalitat última de liderar un grup d'investigació clínica.

Perfil dels alumnes

 • Graduats recents amb inquietuds científiques que volen orientar tota o part de la seva carrera professional en l'àmbit del coneixement en general i específicament en el sistema nerviós tant central com perifèric.
 • Professionals amb lloc de treball estable que opten per augmentar les seves expectatives laborals a través d'un doctorat en l'àmbit del sistema nerviós i que escullen l’especialitat de recerca.
Estudiants a temps parcial

Si treballes a jornada completa, et recomanem que realitzis el màster en dos cursos en lloc d’un per tal que puguis seguir el màster adequadament.

En aquest cas, el pla d’estudis recomanat és el següent:

 1. Primer curs:
 • Primer quadrimestre (assignatures obligatòries): Dissenys de Recerca i Anàlisi de Dades (6 ECTS) i Neurobiologia i Neurofisiologia o Neuroanatomia (6 ECTS)
 • Segon quadrimestre (assignatures optatives): 11 ECTS dels 22 ECTS optatius
 1. Segon curs:
 • Primer quadrimestre (assignatures obligatòries): Neuroanatomia o Neurobiologia i Neurofisiologia, segons l’assignatura que has triat al primer curs (6 ECTS)
 • Segon quadrimestre: els 11 ECTS restants dels 22 ECTS optatius i el Treball de Fi de Màster (20 ECTS)

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per formalitzar la preinscripció, per fer l'especialitat de Fisioteràpia Neuromusculoesquelética Invasiva cal acreditar un curs de punció seca d'almenys 60 hores lectives en una universitat. Es prioritzarà si estàs diplomat o graduat en fisioteràpia.

Sense ser obligatòria, i per les tres especialitats, en el cas que posseeixis alguna de la següent documentació, cal fer-la constar:

 • Documents acreditatius d’experiència professional clínica o científica en laboratoris experimentals.
 • Documents acreditatius de formació addicional (postgraus, cursos, màsters no oficials o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster.

Criteris de selecció

 1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 25 punts. Tots els àmbits puntuen per igual, sempre que siguin titulacions de l'àmbit de les ciències de la salut, ciències de la vida o ciències experimentals.
 2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dona accés al màster: fins a un màxim de 35 punts.
 3. Experiència professional en àmbits afins als del màster: fins a un màxim de 25 punts. Es considera experiència professional l'experiència clínica com a professional o experiència científica en laboratoris experimentals.
 4. Formació addicional (postgraus, cursos, màsters no oficials o altres activitats de formació, acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 15 punts.

No obstant això, si hi ha prou places, la comissió acadèmica podrà admetre’t sense necessitat de prioritzar en funció dels mèrits.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat