saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Innovació en la Intervenció Social i Educativa

Màster universitari en Innovació en la Intervenció Social i Educativa - 7a edició

Màster universitari en Innovació en la Intervenció Social i Educativa

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TOTALS
1r 34 8 9 9 60
TOTALS 34 8 9 9 60
PRIMER CURS: assignatures obligatòries
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
15685101 Mètodes i Tècniques d’Investigació Social i Educativa 6
15685102 Metodologies Innovadores d’Intervenció en Processos de Canvi 6
15685103 Metodologies de Suport per a Organitzacions Innovadores 6
15685104 Polítiques Socials i Models Innovadors d’Intervenció en Contextos de Canvi 6
15685105 Prevenció del Malestar dels Professionals 6
Segon quadrimestre
15685106 Investigació i Impacte Social 4
15685401 Pràctiques Externes 9
15685301 Treball de Fi de Màster 9
ASSIGNATURES OPTATIVES:
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2024-25
15685202 L’Ètica en la Configuració del Benestar Professional 4
15685203 Fenomen de Grup i Treball en Equip 4
15685204 Polítiques d’Èxit i Bones Pràctiques des d’una Perspectiva Global 4
15685205 Transdisciplinarietat, Treball en Xarxa i Comunitat 4
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
15685201 Introducció a la Intervenció Social i Educativa 4

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.