saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Innovació en la Intervenció Social i Educativa

Màster universitari en Innovació en la Intervenció Social i Educativa - 3a edició

Durada
60 ECTS
Places de nou ingrés
30
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
50% en català i 50% en castellà
Horari

El 86% de la docència és virtual.

Classes presencials: 1 dia a la setmana

Data d’inici i final de la docència

De setembre de 2020 a juny de 2021

Coordinació acadèmica
Dra. Eva Zafra Aparici
Centre de la URV
Facultat de Ciències Jurídiques (URV)
Preu
2.913€

(preu del curs 2019-20)

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
postgrau(ELIMINAR)@urv.cat

El Màster universitari en Innovació en la Intervenció Social i Educativa forma especialistes en metodologies d'intervenció social i educativa innovadores per a l'acompanyament de persones, grups i comunitats en processos de canvi, a partir de coneixements específics sobre nous models d'intervenció i de la pràctica reflexiva i creativa en l'exercici professional.

Fonamentalment, el programa se centra en:

a) La Innovació, tant en el seu contingut com en les metodologies d'aprenentatge, incorporant metodologies innovadores que permetin reflexionar i ser crítics sobre els models i la pràctica de la intervenció; alhora que creatives i amb la capacitat de formular i construir noves propostes.

b) És un espai de trobada entre els àmbits del Treball Social i l'Educació Social per formar especialistes que puguin integrar -tant en els coneixements com en la pràctica- ambdues perspectives de la forma més efectiva possible. D'aquesta manera, es vol donar resposta a les necessitats sòcio-laborals de la nostra societat actual a través del treball col·laboratiu amb els Col·legis professionals.

c) Es tracta d'un màster que ofereix eines per la cura i l'autocura professional, ja que una part important de l'èxit de la intervenció està, precisament, en la manera com les organitzacions curen les relacions que s'estableixen entre les dues parts implicades en el procés de la intervenció: les persones usuàries i els professionals.

d) Impacte i transformació social: la recerca és un element inherent a l'acció socioeducativa i amb un gran potencial per transformar. Per tant, s'ensenyen mètodes de recerca que es puguin incorporar a la intervenció perquè aquesta tingui un impacte real sobre la població.

  • AQU Innovació en la Intervenció Social i Educativa

Institucions col·laboradores

  • Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
  • Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya