saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i...

Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes - 13a edició

Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes

Informació acadèmica

Especialitats

 • Ciències Naturals: a) Física i Química   b) Biologia i Geologia. Coordinadora Dra. Cristina Valls.
 • Tecnologia: a) Tecnologia  b) Tecnologies Industrials. Coordinador Dr. Carlos Barberà.
 • Llengües estrangeres: Anglès. Aquesta especilitat s’imparteix en anglès. Coordinadora Sra. Ruth Salord.
 • Llengua i Literatura: a) Catalana. Coordinadora Dra. Carme Oriol. b) Castellana. Coordinadora Dra. Natàlia Català.
 • Economia i Administració d'Empreses:  a) Economia  b) Administració d'Empreses. Coordinador Dr. Miquel Àngel Bové.
 • Geografia i Història: Coordinador Dr. Josep Maria Pons.

Consulta les diverses especialitats que s’imparteixen a les universitats públiques catalanes i el nombre de places per a cadascuna de les especialitats.

Consulta dels ensenyaments que es poden impartir: Accés a la consulta per titulació.

Consulta les titulacions per impartir l’ensenyament: Accés a la consulta per cos i especialitat.

Consulta les notes de tall per a totes les especialitats.

Organització docència virtual

El màster s’imparteix en modalitat semipresencial. Les assignatures comunes es realitzen de forma no presencial excepte:

 • Les Pràctiques Externes.
 • Els Seminaris de la matèria Avaluació i Dificultats d’Aprenentatge.

En modalitat virtual síncrona, els dilluns a la tarda (excepte els dies que hi ha pràctiques) les assignatures comunes que es relacionen a continuació, des del 16/10/23 al 03/06/24:

 • Processos i contextos educatius: de 17.30 h a 18.30 h
 • Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat: de 18.30 h a 19.30 h
 • Societat, família i educació: de 19.30 h a 20.30 h

En modalitat virtual asíncrona, els divendres a la tarda (es publicaran els continguts de les assignatures comunes a totes les especialitats):

 • Orientació professional i ciutadania
 • Innovació docent i iniciació a la recerca educativa (examen online en sessió síncrona)
 • Avaluació i dificultats d'aprenentatge (el contingut teòric) (examen online en sessió síncrona)
 • Treball Final de Màster (TFM)

Consulta els horaris del curs 2023-24 per a cada especialitat.

En el cas que vulguis cursar el màster en 2 anys, realitzant una matrícula parcial, es recomana cursar durant el segon any les següents assignatures:

 • Pràctiques externes
 • Treball de Fi de Màster (TFM)
 • Innovació Docent i Iniciació a la Recerca Educativa (IDIRE)
 • Aprenentatge (de l’especialitat)

Pràctiques externes

Les pràctiques són obligatòries i es realitzen, en horari escolar, un total de 170 hores d’estada als centres. Es duen a terme en centres formadors d'estudiants en pràctiques autoritzats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. La disponibilitat de places i centres de pràctiques dependrà del Departament d’Educació.

Consulta aquí el llistat dels centres seleccionats pel Departament d’Educació.

Períodes de pràctiques per al curs 2023-24:

 • Del 13/11/2023 al 17/11/2023: de dilluns a divendres (5 dies).
 • Del 22/11/2023 al 21/02/2024: tots els dimecres (11 dies).
 • Del 26/02/2024 al 15/03/2024: de dilluns a divendres (15 dies).

Coordinació de les pràctiques: Dr. Emili Samper.

Pots consultar aquí la guia de les pràctiques externes.

Treball final de màster

Guia de l’assignatura de Treball de Fi de Màster.

Defenses del TFM per al curs 2023-24: Del 05/06/2024 al 14/06/2024.

Coordinació de l’assignatura Treball de Fi de Màster: Dra. Dolors Puigjaner.

Qualitat

Beques específiques