saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i...

Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes - 14a edició

Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes

Informació acadèmica

Especialitats

 • Ciències Naturals: a) Física i Química   b) Biologia i Geologia. Coordinadora Dra. Cristina Valls.
 • Tecnologia: a) Tecnologia  b) Tecnologies Industrials. Coordinador Dr. Carlos Barberà.
 • Llengües estrangeres: Anglès. Aquesta especilitat s’imparteix en anglès. Coordinadora Sra. Ruth Salord.
 • Llengua i Literatura: a) Catalana. Coordinadora Dra. Carme Oriol. b) Castellana. Coordinadora Dra. Natàlia Català.
 • Economia i Administració d'Empreses:  a) Economia  b) Administració d'Empreses. Coordinador Dr. Miquel Àngel Bové.
 • Geografia i Història: Coordinador Dr. Josep Maria Pons.

Consulta les diverses especialitats que s’imparteixen a les universitats públiques catalanes i el nombre de places per a cadascuna de les especialitats.

Consulta dels ensenyaments que es poden impartir: Accés a la consulta per titulació.

Consulta les titulacions per impartir l’ensenyament: Accés a la consulta per cos i especialitat.

Consulta les notes de tall per a totes les especialitats.

Organització docència virtual

El màster s’imparteix en modalitat semipresencial. Les assignatures comunes es realitzen de forma no presencial excepte:

 • Les Pràctiques Externes.
 • Els Seminaris de la matèria Avaluació i Dificultats d’Aprenentatge.

En modalitat virtual síncrona, els dilluns a la tarda de 17.30h a 20.30h (excepte els dies que hi ha pràctiques) les assignatures comunes que es relacionen a continuació:

 • Processos i contextos educatius
 • Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat
 • Societat, família i educació

En modalitat virtual asíncrona, els divendres a la tarda (es publicaran els continguts de les assignatures comunes a totes les especialitats):

 • Orientació professional i ciutadania
 • Innovació docent i iniciació a la recerca educativa (examen online en sessió síncrona)
 • Avaluació i dificultats d'aprenentatge (el contingut teòric) (examen online en sessió síncrona)
 • Treball Final de Màster (TFM)

La docència de les assignatures d’especialitat, dos dies per setmana: dimarts i dijous (alguns dimecres per a l’especialitat de Tecnologia):

En el cas que vulguis cursar el màster en 2 anys, realitzant una matrícula parcial, es recomana cursar durant el segon any les següents assignatures:

 • Pràctiques externes
 • Treball de Fi de Màster (TFM)
 • Innovació Docent i Iniciació a la Recerca Educativa (IDIRE)
 • Aprenentatge (de l’especialitat)

Pràctiques externes

Les pràctiques són obligatòries i es realitzen, en horari escolar, un total de 170 hores d’estada als centres. Es duen a terme en centres formadors d'estudiants en pràctiques autoritzats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. La disponibilitat de places i centres de pràctiques dependrà del Departament d’Educació.

Consulta aquí el llistat dels centres seleccionats pel Departament d’Educació.

Períodes de pràctiques per al curs 2024-25:

 • Dimecres 13/11/2024: presentació al centre de pràctiques
 • Del 18/11/2024 al 22/11/2024: de dilluns a divendres
 • Del 27/11/2024 al 26/02/2025: tots els dimecres
 • Del 03/03/2025 al 21/03/2025: de dilluns a divendres

Coordinació de les pràctiques, Dr. Emili Samper, e-mail: master.professorat.practiques(ELIMINAR)@urv.cat

Pots consultar aquí la guia de les pràctiques externes.

Treball final de màster

Guia de l’assignatura de Treball de Fi de Màster.

Defenses del TFM per al curs 2024-25: del 04/06/2025 al 13/06/2025.

Coordinació de l’assignatura Treball de Fi de Màster: Dra. Dolors Puigjaner.

Qualitat

Beques específiques