saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i...

Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes - 12a edició

Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes

Informació acadèmica

Especialitats

 • Ciències Naturals: a) Física i Química   b) Biologia i Geologia. Coordinadora Dra. Cristina Valls.
 • Tecnologia: a) Tecnologia  b) Tecnologies Industrials. Coordinador Dr. Carlos Barberà.
 • Llengües estrangeres: Anglès. Aquesta especilitat s’imparteix en anglès. Coordinadora Dra. Maria Riera.
 • Llengua i Literatura: a) Catalana. Coordinadora Dra. Carme Oriol. b) Castellana. Coordinadora Dra. Natàlia Català.
 • Economia i Administració d'Empreses:  a) Economia  b) Administració d'Empreses. Coordinador Dr. Miquel Àngel Bové.
 • Geografia i Història Coordinador Dr. Josep Maria Pons.

Consulta les diverses especialitats que s’imparteixen a les universitats públiques catalanes.

Organització docència virtual

El màster s’imparteix en modalitat semipresencial. Les assignatures comunes es realitzen de forma no presencial excepte:

 • Les Pràctiques Externes.
 • Els Seminaris de la matèria Avaluació i Dificultats d’Aprenentatge.
 • Els exàmens.

Consulta l'estructura de com s'organitza el màster a la URV el curs 2021-22. 

En el cas que vulguis cursar el màster en 2 anys, realitzant una matrícula parcial, es recomana durant el primer curs cursar totes les assignatures excepte:

 • TFM
 • Pràctiques
 • Orientació
 • Innovació i iniciació a la recerca educativa

Pràctiques externes

Les pràctiques són obligatòries i es realitzen, en horari escolar, un total de 170 hores d’estada als centres. Es duen a terme en centres formadors d'estudiants en pràctiques autoritzats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. La disponibilitat de places i centres de pràctiques dependrà del Departament d’Educació.

Consulta aquí el llistat dels centres seleccionats pel Departament d’Educació.

Períodes de pràctiques pel curs 20201-22:

 • Del 15/11/2021 al 19/11/2021: de dilluns a divendres
 • Del 22/11/2021 al 21/01/2022: dilluns
 • Del 24/01/2022 al 04/03/2022: dilluns
 • Del 07/03/2022 al 25/03/2022: de dilluns a divendres
 • Del 28/03/2022 al 04/04/2022: dilluns

S'admetrà flexibilitat en el calendari d'acord amb els criteris que el tutor o tutora de la URV pugui acordar amb el centre, però en cap cas les Pràctiques podran acabar més tard del 29 d'abril de 2022.

Coordinadora de pràctiques: Dra. Gisela Cebrián.

Pots consultar aquí la guia de les pràctiques externes.

Treball final de màster

Coordinadora del TFM: Dra. Dolors Puigjaner

Guia de l’assignatura de TFM

Qualitat