saltar al contingut principal
Cercar
URV

Beques equitat - Màster

Atès que no s'ha publicat encara la convocatòria oficial de beques de caràcter general per al curs 2020-21, no es pot oferir la informació actualitzada. Orientativament podeu consultar la informació corresponent al curs 2019-20.

Des del curs acadèmic 2018-2019, s'ha implementat un únic formulari per a sol·licitar l'Acreditació de caràcter econòmic (MATRC), per matricular-se com a becari/ària condicional, i l'Acreditació del tram de renda familiar i la beca Equitat (EQUITAT), per tant, emplenat un únic formulari sol·licitareu:

- Procediment MATRC: Acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2019-2020. És a dir, en cas d'obtenir una Acreditació positiva l'estudiant es podrà matricular amb la condició de becari/ària condicional, si compleix la resta de condicions que estableix la seva universitat.

- Procediment EQUITAT: Acreditació d'un tram de renda familiar, per una banda, i de la beca EQUITAT per a la minoració dels preus públics dels crèdits ordinaris per al curs 2019-2020, per l'altra. Això implica que aquest procediment tindrà dos resultats;

  • l'acreditació del tram de renda familiar, de caràcter informatiu, i
  • la beca Equitat, que implica la minoració del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada, si s'escau.

Recordeu que cada procediment té els seus requisits propis i, per tant, es generaran dues respostes que es podran descarregar des del portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Màsters de la URV que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades:

  • Advocacia
  • Enginyeria Industrial
  • Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
  • Psicologia General Sanitària


Preus del crèdit en primera vegada a màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades de les universitats públiques, en funció del tram de renda:

Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 Tram 6
30,88€ 32,94€ 34,99€ 37,05€ 39,11€ 41,17€

Termini extraordinari de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració del preu dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2019-2020 (EQUITAT 2019)
Per als estudiants que formalitzin la primera matrícula del curs 2019-2020 amb posterioritat al 15 d'octubre de 2019