saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Envelliment i Salut

Màster universitari en Envelliment i Salut - 15a edició

Màster universitari en Envelliment i Salut

Informació acadèmica

Organització docència virtual

El màster s’imparteix en modalitat semipresencial. La presencialitat requereix l'assistència d'un cap de setmana al mes al llarg de tot el curs acadèmic (divendres de 9 a 21 hores i dissabte de 9 a 15 hores).

Docència virtual

La docència virtual es distribueix en 15 setmanes lectives i cada assignatura es planifica setmanalment. Així doncs, cada setmana s'indica al campus virtual (Moodle) els blocs que s'activen de cada assignatura i el termini de lliurament de les activitats d'avaluació contínua corresponents.

Cada bloc temàtic té una sessió de videoconferència en directe que serveix per resoldre dubtes i/o explicar els conceptes més rellevants del temari que s'anuncien amb antelació. Les sessions s'enregistren perquè els estudiants puguin veure-les en qualsevol moment, si no han pogut connectar-s'hi en l'horari establert.

Docència presencial

La docència presencial té lloc un cap de setmana al mes: divendres, de 9 a 21 h i dissabtes, de 9 a 15 h a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut o a la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

L'assistència a les sessions presencials és obligatoria. Consulta el calendari del curs 2022-23.

A les sessions presencials s'explica contingut teòric o pràctic i també tenen lloc les activitats avaluatives.


Avaluació

Per superar les assignatures s'ha d'aprovar:

 1. L'avaluació contínua que consisteix en tasques, test d'autoaprenentatge i participació en fòrums.
 2. L'avaluació final presencial amb l'exposició oral d'un treball o un examen.
 3. Assistir al menys al 80% de les classes presencials.

Pràctiques externes

Pràctiques obligatòries clíniques (8 ECTS) amb els següents objectius:

 • Posar en funcionament, dins d'un àmbit professional i de manera integrada, tot un conjunt de competències específiques, transversals i nuclears.
 • Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional.
 • Integrar els coneixements teòrics com les realitats amb les quals es poden aplicar.
 • Conèixer institucions i organismes vinculats amb l'àmbit estudiat.
 • Capacitar per poder aplicar les tècniques apreses en contexts concrets.
 • Conèixer i utilitzar els recursos tècnics més freqüents utilitzats pels professionals de l'àmbit.

És aconsellable fer les pràctiques durant el segon quadrimestre, ja que ja s'han treballat els conceptes bàsics que podràs aplicar i desenvolupar durant les pràctiques. També es poden fer durant l'estiu del curs vigent. Poden durar entre 4 setmanes i mitja (23 dies lectius) i 9 setmanes (45 dies lectius), depenent de la franja horària que es pacti amb el centre de pràctiques que pot anar entre 4 a 8 h al dia.

En total has de fer 180 hores de pràctiques externes. Els centres que s'ofereixen per realitzar les pràctiques externes del màster són centres amb vinculació amb la docència universitària. Alguns centres destacats són:

 • Centre Sociosanitari Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa
 • Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona
 • Atenció Sociosanitària (Residència Monterols) de l'Institut Pere Mata de Reus
 • Unitat Sociosanitària de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus
 • Equip PADES de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus
 • Unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona

Segons el teu perfil professional es busca el centre on puguis veure el desenvolupament de la teva disciplina professional. En qualsevol cas, es poden establir convenis amb altres centres en funció de la demanda i les teves necessitats (per exemple, si ets estudiant de fora de la província de Tarragona).

Treball final de màster

Convocatòria única al mes de juny o setembre.

Guia de l’assignatura de TFM

Mobilitat

Opcional. Consulta els convenis de mobilitat d'aquest màster.

Qualitat

Beques específiques

Doctorats relacionats