saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Mecànica de Fluids Computacional

Màster interuniversitari en Mecànica de Fluids Computacional - 6a edició

Admissió

El màster va adreçat a titulats en Enginyeria o Enginyeria Tècnica en àmbits com la Física, l'Energia, la Química, la Mecànica, la Industrial, l'Agroalimentària, l'Enginyeria Civil, l'Aeroespacial, la Naval, Ambiental i l'Automoció. També tenen accés al Màster els titulats en Enginyeria o Enginyeria Tècnica d'àmbits afins que tinguin formació acadèmica bàsica en la mecànica de fluids i matemàtiques.

A més, és recomanable que l'estudiant tingui el següent perfil:

 • Actitud d'obertura i desig d'aprendre, amb la participació activa amb els canals de comunicació utilitzats en la metodologia docent virtual.
 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • Capacitat de relacions interpersonals i de treball en equip.
 • Mètode i disciplina per seguir els estudis sense la motivació que trobi l'alumne presencial.
 • Domini de les eines informàtiques més comunes i tenir, tot i que sigui de forma superficial, conceptes de programació.

Els estudiants necessiten un ordinador portàtil per poder realitzar el màster i per examinar-se. Els requisits mínims recomanables que hauria de tenir l'ordinador són els següents:

 • Processador: Intel Core I5
 • Memòria RAM: 4 GB
 • Disc dur: 128 GB
 • Sistema Operatiu Windows 7 o superior 64 bits (també pot ser Linux)

Documentació específica 

A part de la documentació general obligatòria per a fer la preinscripció, opcionalment també pots presentar:

 • Acreditació de la formació complementària relacionada amb el contingut del màster de cursos, seminaris, entre altres activitats de formació i experiència professional.
 • Acreditació d’estades d’un mínim de dotze setmanes.
 • Carta de motivació adreçada a la coordinació acadèmica i cartes de recomanacions.

Criteris de selecció

 1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 30 punts estan d'acord amb el següent ordre prioritari:
  • Titulats en l'àmbit d'enginyeria: fins a un màxim de 30 punts.
  • Titulats de l'àmbit de les ciències: fins a un màxim de 25 punts.
  • Altres: 0 punts.
 2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dona accés al màster i de la universitat d'origen: fins a un màxim de 40 punts. A tal efecte, els candidats i candidates que hagin estudiat en una universitat estrangera hauran de presentar la declaració d'equivalència de la nota mitjana d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers, seguint el tràmit establert a la web del Ministeri.
 3. Formació complementària (acreditat documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 10 punts.
 4. Estades (d'un mínim de dotze setmanes, acreditades documentalment), motivació, cartes de recomanacions, entrevista personal: fins a un màxim de 10 punts.

Tanmateix, si no hi ha una situació d'insuficiència de places, a condició que es compleixin els requisits d'accés, l'òrgan d'admissió podrà admetre’t sense necessitat de prioritzar en funció dels mèrits.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat