saltar al contingut principal
Cercar
URV

Requisits de la documentació expedida a l’estranger

Quins documents necessito legalitzar*? 

  • Títol/Diploma dels teus estudis universitaris

*  Sempre que els documents estiguin expedits en Estats que no siguin membres de la Unió Europea, o signants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa.

Quins documents necessito traduir?

  • Títol/Diploma dels teus estudis universitaris (traduït al català o castellà) **
  • Certificat Acadèmic Personal o Suplement Europeu del Títol ***
  • Documents que adjuntes al Currículum Vitae (per exemple, cartes de recomanació, etc.)

** El títol d'accés es pot presentar inicialment expedit originàriament en anglès, francès, italià o portuguès, però s'haurà d'acreditar traduït oficialment al català o castellà, com a més tard, 30 d'abril de 2025, excepte si està originalment en anglès o traduït oficialment a aquest idioma per traducció legalitzada si escau.

*** Es pot acceptar emès originàriament en anglès, francès, italià o portuguès sense traducció oficial al català o castellà.

Compulsa de documentació

Durant el procés de revisió de la teva documentació només són necessàries les còpies digitalitzades. Quan ets admès/essa i abans de la matrícula, has de presentar les còpies compulsades o autenticades. Això significa que un organisme oficial o un notari públic han certificat que la fotocòpia és fidel a l’original.

Veure un exemple de document compulsat.

Per a compulsar un document, has de presentar una fotocòpia i el corresponent document original davant un notari públic o l’organisme oficial corresponent al teu país.

La URV accepta les compulses realitzades per:

  • Qualsevol administració pública estatal, autonòmica o local o qualsevol universitat pública de l'estat espanyol.
  • Les representacions diplomàtiques o consulars de l'estat espanyol a l'estranger.
  • Els notaris de l'estat espanyol o els notaris de països acollits al conveni de La Haia sempre que portin la postil·la corresponent o els notaris d'altres països amb l'adient legalització.

Si realitzes la compulsa a través d’un notari públic de fora d’Espanya, hauràs de legalitzar la còpia compulsada, excepte les compulses efectuades en Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa.

ATENCIÓ: Abans de realitzar aquest pas, envia la teva documentació legalitzada i traduïda a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus. Quan rebis la confirmació de què compleixes amb els requisits, pots compulsar-la i enviar-la per correu postal o bé, a la teva arribada. En aquest moment hauràs de presentar el document original i una fotocòpia simple.