saltar al contingut principal
Cercar
URV

Traducció de documents acadèmics

  • En general, la universitat accepta la documentació acadèmica emesa en castellà i català, anglès*, francès*, italià* i portuguès*; a excepció del títol de grau/llicenciatura que ha de presentar-se traduït oficialment al castellà o català, en cas que estigui emès en una altra llengua.

    *Si tenim algun dubte en el moment de revisar els documents emesos en aquestes llengües, podríem sol·licitar una traducció.

Els documents emesos en la resta de llengües hauran de ser traduïts al català o castellà en el moment de sol·licitar l’admissió al màster.

Envia la teva documentació legalitzada i traduïda a través del gestor documental. Quan rebis la confirmació que aquesta documentació compleix amb els requisits, pots compulsar-la i enviar-la per correu postal o bé adreçar-te personalment a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus i te la compulsaran

CONSELL: Tingues en compte els requisits de traducció en el moment de sol·licitar els certificats necessaris en la teva universitat. Si poden proporcionar-te els documents en una d’aquestes llengües acceptades, no serà necessari que realitzis després la traducció.

¿Com ha de ser la traducció?

La traducció del títol o certificat de grau/llicenciatura ha de ser oficial. Existeixen tres formes de realitzar una traducció perquè tingui validesa oficial:

  • Traducció realitzada per traductor/intèrpret jurat legalment inscrit en Espanya

El Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació d’Espanya habilita Traductors-Intèrprets jurats per realitzar traduccions jurades.

Pots trobar els que estan en exercici en el “Llistat actualitzat dels Traductors-Intèrprets Jurats en exercici”. Pots contactar amb ells per correu electrònic i t’indicaran com has de procedir per obtenir la teva traducció.

IMPORTANT: La traducció ha de contenir el segell de l’intèrpret/traductor. Assegura’t que el traductor que escullis estigui inscrit a la llista del Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació!

  • Traducció realitzada per qualsevol ambaixada o consolat de l’Estat espanyol a l’estranger o ambaixada o consolat del país de procedència del document en Espanya

Les ambaixades o consolats dels països d’origen o destí dels documents poden traduir o validar traduccions.
Normalment les ambaixades i consolats no solen oferir el servei de traducció. El més habitual és que certifiquen la "correcció" de traduccions realitzades per altres mitjans. En qualsevol cas, l’ambaixada o consolat que realitzi o validi la traducció ha de certificar la seva correcció i exactitud. Normalment s’incorpora al document un segell per a certificar-lo.

Per realitzar aquest tipus de traducció has de dirigir-te a l’ambaixada o consolat espanyol on la vulguis realitzar i informar-te sobre la forma d’obtenir traduccions certificades. Hauràs de seguir els tràmits que t’indiquen allí.

Veure exemple de traducció d’ambaixada/consolat

ATENCIÓ: No són vàlides les traduccions que simplement continguin la legalització diplomàtica de la signatura del traductor.

CONSELL: Aquesta traducció té validesa per qualsevol altre tràmit que hagi de realitzar-se a l’Administració Pública d’Espanya. Per tant, et recomanem que enviïs a la URV una còpia compulsada de la traducció i una còpia compulsada de l’original. Conserva els documents originals per si necessites utilitzar la traducció en el futur.

  • Traductor oficial diferent dels validats pel Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació d’Espanya, la signatura del qual estigui degudament legalitzada.