saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Treball Social

El treball social promou el benestar de persones, grups i comunitats; facilita la cohesió social en períodes de canvi, i ofereix suport i protecció als membres més vulnerables de la comunitat, donant ajuda i orientació segons el cas o bé assistència, suport i protecció.

Amb aquest grau aprendràs a intervenir en els contextos socials i institucionals en què viuen persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats, assistint-los, tractant conflictes, exercint tasques de mediació, ajuda, educació, defensa i animació, i transformant aquests contextos, incloent-hi els politicosocials. També et formaràs per participar en la formulació i avaluació de polítiques, serveis i iniciatives socials, i per treballar en la prevenció dels problemes socials.

Places

85

Idiomes

Català (95%) i castellà (5%)

Nota de tall 2023 7,4
Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010
Publicació del pla d'estudis al BOE 17 de maig de 2011

Per estudiar aquest grau és recomanable ser una persona amb un fort esperit crític, creativa, compromesa i que vulgui contribuir a millorar la societat. Un bon professional d'aquest camp, a més, ha de dominar, processar i recuperar tota mena d'informació; per això és important que tingui interès en els coneixements informàtics i en les noves tecnologies, ja que seran un instrument de treball imprescindible en l'exercici de la professió.

Aquest títol habilita per exercir la professió de treballador o treballadora social. Des del principi, els treballadors socials han destacat per oferir ajuda directa, basada en el contacte personal, en la comprensió i en el suport emocional de les persones ateses. Així, duen a terme la seva feina en el marc dels serveis socials personals, en l'àmbit de la salut, l'educació, la justícia, l'ocupació, l'urbanisme i habitatge, l'empresa, el medi ambient, el voluntariat, la cultura i el temps lliure.
Aquesta titulació capacita per detectar i reconèixer necessitats socials i dissenyar estratègies per donar-hi resposta, avaluar de situacions de risc social i dinamitzar recursos institucionals i comunitaris, amb la finalitat d'aconseguir una millora de la qualitat de vida de les persones.

Els àmbits són els següents:

  • Serveis socials: atenció social bàsica i primària, atenció permanent per resoldre emergències socials, ajuda i atenció domiciliària, serveis socials especialitzats, atenció a persones sense llar, atenció a persones grans, atenció a la infància i família, atenció a la dona, atenció a persones amb discapacitat, acollida i atenció social a immigrants i refugiats.
  • Salut: centres de salut o serveis d'atenció primària de salut, atenció sociosanitària domiciliària, hospitals generals, maternals, infantils, centres sociosanitaris, serveis de salut mental, atenció a les drogodependències.
  • Educació: serveis d'assessorament psicopedagògic i social als equips dels centres escolars i instituts d'ensenyament secundari, mediació escolar i familiar, escoles taller i altres iniciatives orientades a compensar dèficits socioeducatius.
  • Justícia: serveis tècnics d'assessorament psicosocial als jutges, mediació amb la víctima, programes de seguiment de mesures per protegir el medi ambient, centres d'internament de menors infractors, institucions penitenciàries, etc.
  • Empresa: atenció i prestacions socials als treballadors de determinades empreses que disposen d'aquest servei.
  • Habitatge: programes de promoció, estudi i adjudicació d'habitatges de protecció social, dinamització comunitària de barris de nova construcció o en procés de remodelació, planificació urbana.
  • Tercer sector: àmbit en expansió integrat per organitzacions i entitats sense ànim de lucre que treballen contra l'exclusió social amb programes preventius, assistencials, etc.
  • Àmbits de planificació i programació social: planificació estratègica de serveis de benestar, anàlisi i desenvolupament organitzacional, assessorament en polítiques de benestar social, màrqueting social, comunicació i imatge relacionades amb temes socials, etc.